Til hovedinnhold

To logoer du må kjenne til

Kompatibilitet - altså det at forskjellig utstyr virker med hverandre uten problemer - er noe vi alle vet er viktig. Det er av denne grunnen produsenter og fabrikanter lager ting og tang etter en rekke bestemte standarder. Likevel er det på ingen måte gitt at to produkter faktisk skal kunne virke godt sammen.
Her kommer sertifisering inn.
Og som du kanskje vet er det to viktige (i det minste sett fra vårt synspunkt) ting som skjer i disse dager: at operativststemet Windows 7 slippes løs den 22. oktober, og at IEEE 802.11n endelig er ferdig. Det siste der er standarden for siste generasjon trådløst nett (Wi-Fi), for den som ikke er helt inne i terminologien.
For å starte med 802.11n, som jo gir større rekkevidde og høyere hastigheter enn sine forgjengere, er det for så vidt på tide at standarden spikres. Draft-n (det vil si "sånn-vi-tror-det-kommer-til-å-bli"-versjonen av 802.11n) har jo allerede vært på markedet et par år, og da i flere revisjoner. Det har selvfølgelig skapt en del uklarheter om hvilke produkter som faktisk virker med den ferdige standarden eller ikke.
For å bøte på dette har nå de glade guttene i The Wi-Fi Alliance snekret sammen et sertifiseringprogram og en logo som skal gjøre det nokså klart om og på hvilken måte et produkt støtter 11n. Men husk også at alle eksisterende "Draft 2.0"-produkter for så vidt også gjør dette, selv om de kanskje ikke er merket (ennå).

Compatible with Windows 7

Vi har tidligere skrevet om at overgangen til Windows 7 også er en meget god anledning til å gå over til et 64-bit operativsystem, og det er det også lagt stor vekt på når det gjelder sertifiseringen av utstyr som skal fungere med dette. Har ikke enheten 64-bit støtte vil den ganske enkelt ikke kunne få et slikt stempel:


Sertifiseringen gjelder også mot alle de forskjellige versjonene av Windows 7, og en viss stabilitetstesting er inkludert. Men merk at dette gjelder datautstyr og programvare, ikke datamaskiner (som vi ha en annen type merking). Det betyr heller ikke at produkter som mangler dette merket ikke vil kunne kjøres på Windows 7 - det kan være at det kjører fint på 32-bit Windows 7 eller bare ikke er offisielt sertifisert.
Men kjøper du et produkt MED dette merket (over 6000 produkter er allerede godkjent) skal du altså kunne være trygg på at det vil fungere med en PC som kjører Windows 7 uansett hvilken versjon den kjører.
Kilder: Engadget, PCWorld

annonse