Til hovedinnhold

SSB har brukt 100 millioner på nytt nettsted

Nå, fem år senere aner ingen når den er ferdig – om den kan tas i bruk.

Faksimile, SSB

Nettsidene til Statistisk Sentralbyrå har vært de samme siden 90-tallet. Allerede våren 2007 bestemte byrået at det var på tide å bytte ut løsningen. Den var for gammel, og med mer og mer statistikk som skulle ut ble publiseringsmetoden tidkrevende.

Fem år senere har SSB svidd av 100 millioner kroner, og de vet ikke engang når løsningen blir klar. Foreløpig er løsningen så dårlig at Det norske Veritas anbefaler at den ikke tas i bruk.

Det er bransjenettstedet Digi.no som nå kan melde dette.

Åtte ganger mer enn planlagt

Den nye løsningen skulle egentlig lanseres i 2009 og koste rundt 12 millioner kroner.

– Hittil har vi brukt 35 millioner kroner på eksterne konsulenter. Den interne timebruken er beregnet til cirka 35 millioner kroner. Så har vi et påslag, for å være helt sikre på at vi ikke underestimerer, hvor andre interne utgifter utgjør 25 millioner kroner. I tillegg er vi inne i en periode hvor vi også bruker penger, forteller SSBs kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum til Digi.no.

På oppdrag fra SSB har Det norske Veritas vurdert hva som gikk galt. Rapporten slår til slutt fast at at beslutningsprosesser og ledelsens styring og oppfølging har vært mangelfull. Dette har vært en av hovedårsakene til at prosjektet har sklidd ut.

Den samme rapporten anbefaler at løsningen ikke tas i bruk før det er gjort omfattende kvalitetssikring. Det pekes også på at SSB og tilhørende parter må få på plass nødvendig kapasitet og kompetanse.

Mange involvert

– Det har vært relativt stor turnover i prosjektet. Både innen prosjektledelse og ellers. Jeg tror ikke vi kan skylde på noen andre enn oss selv, sier Nordrum til Digi.no.

Nettavisen skriver at en rekke selskaper har vært med på utviklingen. Publiseringsplattformen kommer fra Enonic, mens Bekk har jobbet med implementering. Accando, Bouvet, Halogen og Funka.nu har også vært involvert.

I dag er det leid inn en ny prosjektleder fra Fornebu Consulting.

Underveis har det også blitt kuttet i målene med den nye nettsiden. Blant annet har API-er for viderebruk at offentlig data blitt fjernet fra den første versjonen. Dette går imot regjeringen mål om at offentlige etater skal gjøre rådata tilgjengelig for gjenbruk av publikum.

I dag jobber SSB med å få opp ytelsen til løsningen, og har gått inn i en «replanleggings- og konsolideringsfase», skriver Digi.no. Det er ikke fastsatt noen ny lanseringsdato.

– Dette prosjektet har nok blitt mer komplekst og større enn man først trodde, forteller Nordrum.

(Kilde: Digi.no)

annonse