Til hovedinnhold

Nå kan du «kjenne» virtuelle objekter i løse luften - uten utstyr

Les om hvordan det er mulig.

BristollG/YouTube

Parallellt med utviklingen av ny berøringsteknologi har man også begynt å se på løsninger som setter brukeren i stand til å føle virtuelle objekter fysisk, altså systemer med såkalt taktil tilbakemelding.

Det seneste eksempelet på slik teknologi så vi i den nye VR-kontrollen iMotion, som består av en hanske du trer på hånden, og det finnes blant annet også en VR-drakt som lar deg føle virtuelle kuler på kroppen.

Nytt system uten utstyr

Nå har britiske forskere utviklet et nytt system som gir brukeren taktil tilbakemelding ved berøring av virtuelle objekter, men denne løsningen har en ganske unik egenskap - den krever ingen hansker eller annet utstyr, men lar deg kjenne objektene med bare hendene. Det melder The Guardian og Phys.org.

Teknologien kalles UltraHaptic og skal vises frem denne uken under den pågående teknologikonferansen UIST i Storbritannia.

UltraHaptic fungerer i korte trekk ved å sende fokuserte ultralydbølger som danner følbare «punkter» i luften. Systemet benytter en Leap Motion-sensor til å registrere håndbevegelsene og sender ut lydbølgene gjennom en gjennomsiktig, interaktiv skjerm fra såkalte piezoelektriske høyttalere, som også brukes innen medisin.

Disse lydbølgene sendes ut i bestemte mønstre og konsentreres i akustiske felt som føles fysisk, og ved å justere frekvensen til bølgene kan systemet gi brukeren ulike type taktil tilbakemelding.

Slipper å «dekke» bildet

I demonstrasjonsvideoen ser man blant annet hvordan man kan bruke for eksempel virtuelle knapper og dreieknotter som man kan kjenne med fingrene, uten å berøre noe som helst.

UltraHaptic er utviklet som et alternativ til vanlige berøringsskjermer, som utviklerne mener har den ulempen at man må «dekke over» bildet med fingrene. Systemet kan dessuten være nyttig i situasjoner hvor fysisk berøring og visuell kontakt med en skjerm er upraktisk, for eksempel under bilkjøring.

Det kan også tenkes at teknologien kan benyttes i forbrukerprodukter som mobiltelefoner, nettbrett og PC-er. Når eller om det blir tilgjengelig på markedet er imidlertid høyst uvisst. Detaljert teknisk informasjon om virkemåten finner du her, og se også video under.

Det finnes også VR-utstyr med taktil tilbakemelding: Denne kontrolloren gir spill en ekstra trøkk »

(Kilder: The Guardian, Phys.org)

Mer om
annonse