Tek.no

Nyhet

– Samfunnet kan kollapse i løpet av de neste tiårene

Ny NASA-støttet rapport spår mørke fremtidsutsikter.

Shutterstock 138299378
Torstein Norum Bugge
25 Mar 2014 11:00

Forskere har lenge advart oss om at forbruket, utslippene og forskjellene her i verden kan få alvorlige følger. Nå ser det ut til at en ny rapport "bekrefter" denne frykten: det industrialiserte samfunnet kan kollapse totalt i løpet av de neste tiårene.

To mulige scenarioer

Undersøkelsen har støtte fra NASA i ryggen, og forskerne har fått publisert rapporten sin i magasinet Elsevier Journal of Ecological Economics. De har delt inn menneskeheten i to grupper, som de kaller "Elites", eliten, og "Masses", massene. I praksis betyr dette henholdsvis mennesker fra i-land kontra u-land, og til en viss grad også rike kontra "vanlige" mennesker.

I rapporten tegner forskerne opp to mulige scenarioer. I det ene scenarioet vil alt se ut til å fungere fint en liten periode, men snart vil de såkalte "Elites" begynne å bruke opp alles ressurser. Ifølge forskerne vil selv de mest konservative forbruksanslagene her utløse en sultepidemi hos massene, som etterhvert vil spre seg til hele verden og sørge for at verdensøkonomien og -samfunnet kollapser.

I det andre scenarioet vil økt forbruk raskt utrydde massene, mens eliten vil fortsette å eksistere en liten stund før den plutselig forsvinner. I begge situasjonene rammes massene først, mens eliten overlever en kort periode før de også går under fordi de er for trege med å tilpasse seg. Felles for begge de to scenarioene er også at de er menneskeskapte, og ikke et resultat av naturkatastrofer.

Problemer og løsninger

Slike må bli færre og grønnere i fremtiden om verden skal overleve, iallefall ifølge forskerne. Industrien er en av verstingene på utslippssiden.Foto: Shutterstock 142807924

Hovedårsakene til en slik utvikling vil ifølge forskerne være overbefolkning, sviktende jordbruk, vannkrise, energikonsum og den ujevne rikdomsfordelingen i verden. For å komme fram til de to scenarioene har de jobbet med en ramme som inkluderer matematiske analyser, sosiologisk vitenskap og observasjoner av naturfenomener.

Uansett konkluderer de med at det industrialiserte samfunn går mot en sikker død, dersom ikke vi gjør noe. Fordi hele verdensøkonomien baserer seg på masseproduserte produkter fra store fabrikker, vil alt annet også kollapse om først én del ikke lenger fungerer. For å stoppe denne utviklingen må vi ifølge rapporten forminske ulikhetene, forbruke mindre, satse på mer fornybar energi og sørge for at befolkningsveksten går ned.

Dette er langt fra den første dommedagsprofetien vi har hørt, men når det kommer med NASA-støtte i ryggen er det kanskje verdt å høre på. Kanskje er det bare et par tiår til ting begynner å svikte? Uansett presiserer forskerne at disse endringene iverksettes raskt dersom profetien ikke skal gå i oppfyllelse.

Selv små endringer hjelper med å snu utviklingen.
Skaffer du deg Air Purifier Bike hjelper du imidlertid med mer enn bare å sykle »

(Kilde: Inhabitat, Engadget)

annonse

Les også