Til hovedinnhold

Dette skal HP gjøre for å bli en bedre arbeidsplass

Sikter høyt i prestisjetung kåring.

HP Norge vil framstå som den beste arbeidsplassen. Å komme høyest på Great Place to Work-listen er et av tre konkrete mål som den nye toppsjefen Anita Krohn Traaseth har satt opp for organisasjonen. Bakgrunnen er blant annet intervjuer hun selv har gjort med 170 ansatte.

Yvonne Fosser (til høyre) sammen med adm. direktør Anita Krohn Traaseth.Foto: Ole Alvik/Personal og Ledelse

– Dette målet har ikke noen sammenheng med at arbeidsmiljøet har vært dårlig tidligere, bedyrer HR-direktør Yvonne Fosser og referer til årlige interne undersøkelser. Hun ble tvert i mot overrasket over den positive prestasjonskulturen som rådet i HP da hun begynte for 5 år siden.

Great place to work foretas i en rekke land etter gitte kriterier. Nøkkelordet er tillit, og undersøkelsen gir informasjon om tillit kollegaene har til ledelsen, til merkevaren og til jobben sin. Undersøkelsen skal la en bedrift måle seg objektivt i forhold til konkurrenter og andre bedrifter.

I 2012 var det nettstedet Finn.no som stakk av med seieren, mens programvarekjempen Microsoft kom på andreplass og Reitangruppen fikk tredjeplassen. Konsulentselskapet Accenture og reisebyrået Berg-Hansen Reisebureau fikk henholdsvis fjerde- og femteplassen.

Jakter på flaskehalsene

– Dette er det første året, så det er spesielt at vi går ut og sier så klart at vi satser mot toppen, sier hun. Hun tror HP vil komme høyt opp, men tror ikke de vil komme til topps ennå. Rapporten viser tydelig hva vi er gode på og hvor vi kan forbedre oss.

– La oss begynne med kritikken. Hvor trykker skoen hos dere?

– En ting vi fikk tilbakemelding på er byråkrati. Det er typisk i store internasjonale bedrifter at prosesser kan gå langsomt, fra forslag til faktisk endring. Det er enklere å sette en idé ut i livet i en liten gründerbedrift enn i en stor internasjonal organisasjon.

– Det har vi gjort noe med. Vi har opprettet en egen gruppe som skal slå ned på byråkrati, "Bureaucracy Busters". Det er en gruppe på tvers av organisasjonen som lytter til kollegaene for å finne ut hva som er flaskehalsene, hva kan vi gjøre for å eliminere det, og hvem vi kan snakke med internasjonalt. Her er det allerede kommet tilbakemeldinger fra de ansatte, som ser det som et svært positivt tiltak.

De ansatt fikk også kommunisert via Great place to work at de ikke var fornøyd med den fysiske arbeidsplassen. De har en åpen løsning med designmøbler, i følge Fosser, men signaliserte at de ønsket å grupperes annerledes. Det de savnet var at de med samme jobb kunne sitte sammen når de ikke var ute hos kundene, så de kunne få utbytte av det i jobbsammenheng.

Husbandet er ett av tiltakene for samholdet i bedriften.Foto: Grafikk: Niels E. Wisth, HP Norge

Får sammenliknet seg

– Vi fikk vite det i februar, og vi skal ha gjort det i løpet av våren, lover Fosser.

– Og så var det den positive siden…

– Tilbakemeldingene viser at vi scorer bra på kommunikasjon, og at vi har en svært åpen kommunikasjon. De ansatte har en svært positiv opplevelse av fleksibilitet og autonomi – at de kan bestemme selv. Videre viser resultatene at de sitter igjen med en positiv følelse av rettferdighet og fellesskap.

I undersøkelsen ble også de ansatte spurt om de hadde unike goder. De svarte at de ikke hadde, men da undersøkelsen målte i forhold til tilsvarende selskaper, viste det seg at de hadde det samme som ellers i markedet.

– Dette viser oss at vi må fokusere på kommunikasjon. Nå har vi data på at det ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, sier Fosser.

Hun tror en høy plassering på Great place to work vil ha mye å si i brandingen, at det er viktig for markedsføringen, og at det også vil gi positivt utslag i forhold til rekrutterinen.

– Allerede etter at vi gikk ut og fortalte om den nye strategien fikk vi mange flere generelle jobbsøknader enn tidligere, forteller hun til slutt.

annonse