Til hovedinnhold

Demonstrerte overvåking av pasienter med Xbox-teknologi

Slik skal Microsofts Kinect-bevegelsessensorer beregnet på spill brukes på Østfolds nye storsykehus.

Moss Avis

Med en bevegelsessensor fra TV-spillsystemet Xbox og via nettskyen Azure varsles helsepersonell på telefon og nettbrett når en pasient bokstavelig talt beveger seg over grensen inne på rommet sitt.

Er pasienter så uheldige å falle ut av sengen, eller forlater de den når de ikke skal, kan de snarest hjelpes tilbake.

Teknologi på Sykehuset Østfold på Kalnes: Bevegelsessensor med mobilvarsling. Adm.dir. Michael Jacobs i Microsoft Norge (i sengen), sykehusdirektør Just Ebbesen (t.v.) og teknologi- og ikt-direktør ved sykehuset, Terje Gårdsmoen ser mange fordeler ved det banebrytende systemet. Foto: Torgeir Snilsberg, Moss Avis

Offensivt motto

– Sykehuset Østfold har et motto om å være best på tjenesteinnovasjon. Vi har ikke ressurser til å være teknologisk banebrytende, men vi kan finne nye metoder for å utnytte tilgjengelig teknologi. Slik som opplæring av ansatte via nettbrett, forklarer sykehusdirektør Just Ebbesen til Moss Avis.

– Og ved at ansatte kan bli kjent i det nye sykehuset ved hjelp av interaktive programmer på pc, tilføyer sykehusets teknologi- og ikt-direktør, Terje Gårdsmoen.

Best i Europa

I går fikk Moss Avis være med da adm.dir. Michael Jacobs i Microsoft Norge besøkte sykehuset på Kalnes, for å se nyvinningen i bruk.

– Det er utrolig morsomt å få være med å bedre helsetilbudet i Norge, og Sykehuset Østfold har fått en pris fra Microsoft, som det mest innovative sykehuset vi jobber med i Europa, smiler Jacobs.

Transportrobot: AGV-er som denne skal frakte varer automatisk rundt i de store lokalene på det nye sykehuset. Foto: Torgeir Snilsberg, Moss Avis

Fininnstilles

Han forteller at utviklingsavdelingen i India har bidratt til å utvikle bevegelsessensoren slik at den skal passe inn i sykehussammenheng.

– Sensorene kalibreres slik at de varsler når det er behov for å varsle, men ikke varsler bare en pasient snur seg i sengen sin, smiler Gårdsmoen.

Systemet prøves nå ut som en pilot på Sykehuset Østfold Fredrikstad, og målet for Ebbesen er at det skal være operativt når det nye sykehuset åpnes for fullt 2. november.

Utelukkende enerom

Det blir enerom til alle på det nye sykehuset.

– Det reduserer faren for infeksjoner, gir pasientene konfidensialitet og gjør dem raskere friske. Det vi mister er at medpasienter varsler når det er noe galt.

Systemet med bevegelsessensorer gir våre ansatte ro til å jobbe konsentrert hos andre pasienter. De vet at de varsles når noe galt skjer, sier Terje Gårdsmoen.

Filmes ikke

På gårsdagens demonstrasjon var kameraet i sensoren koblet til en laptop.
I praksis overvåkes pasientene derimot ikke mer enn at det registreres bevegelse på rommet, uten informasjon om hvem pasienten er. Systemet vil dessuten være lukket, og slik skal personvernet ivaretas.

Hos Moss Avis kan du se en videodemo av løsningen »

annonse