Til hovedinnhold

Bruker ikke bredbåndstelefonen

Det kommer fram av Post- og teletilsynets rapport for tredje kvartal.

Ved utgangen av 2008 har hver fjerde husstand i Norge bredbåndstelefoni, men veksten i samtaleminutter per abonnement avtar kraftig.

Kommer i pakke

Bredbåndstelefoni hadde særlig sterk vekst i 2005 og 2006, men siden har veksten avtatt, målt både i antall abonnement og trafikk. Fra 2006 til 2007 økte trafikken med nesten 30 prosent. Deretter ble veksten raskt redusert, og for 2008 anslår PT veksten til om lag to prosent.

– Dette kan skyldes flere forhold, blant annet at mange flere husstander nå har fått bredbåndstelefoni som del av en ”totalpakke” bestående av Internett- og fjernsynsabonnement. Disse kundene har trolig et lavere forbruk enn dem som kjøpte bredbåndstelefoni tidlig, og som var spesielt motiverte av lave priser og ny teknologi, sier PT-direktør Willy Jensen.

Opp for kontantkort

Men ikke alt faller. For første gang siden 2002 er det igjen vekst i markedet for kontantkort. I tredje kvartal har antall kortabonnement økt med 20.000. Kontantkortandelen i mobilmarkedet er nå på 27 prosent, om lag det samme som ved utgangen av 2007.
- Det er interessant å se at et produkt som har vært nedadgående i mange år, nå igjen er med i konkurransen om å tilby forbrukerne rimelige og forutsigbart prisete abonnement, sier Jensen.
Også mobilt bredbånd fortsetter å vokse kraftig. Antall abonnement er mer enn doblet hittil i 2008, til om lag en kvart million. Omsetningen i 2008 forventes å øke med mer enn170 millioner kroner, til over 400 millioner kroner.
Lurer du på hastigheten på ditt mobile bredbånd? Sjekk her.

Mer om
annonse