Tek.no

Nyhet

EU vil skattlegge SMS

29 Mai 2006 12:26

Prisene på SMS presses stadig nedover, øre for øre. Men nå kan SMS-prisen stige et hakk igjen, hvis en fransk EU-politiker får det som han vil.

Alain Lamassoure synes nemlig at europeiske mobilbrukere skal betale skatt på hver eneste SMS de sender. Lamassoure leder for tiden en egen arbeidsgruppe i EU, som undersøker mulighetene for å gjennomføre en slik skatteordning.

Den franske politikeren ser ikke ut til å mene at den ekstra skatten, som skal være omtrent 12 øre per sendte melding, vil ha noe å si for mobilbrukerne i EU-landene. I stedet er han overbevist om at forslaget hans kan håve inn milliarder av kroner til EU.

- Dette er bare småtteri, men med tanke på antallet forsendelser hver dag, kan dette bety enorme inntekter for EU, sier Lamassoure.

Ikke alle franske politikere er enige i  det nye skatteforslaget. Christian Philip, politiker i den franske nasjonalforsamlingen, mener at EU ikke har godt av en slik skatteordning.

- En EU-skatt kan neppe rettferdiggjøres overfor innbyggerne på dette tidspunkt, og vil definitivt ikke hjelpe omdømmet til EU, sier han til Tax-News.com.

Kan rammes gjennom EØS
Mobilbrukere her i Norge kan også komme til å bli måtte betale 12 øre ekstra per SMS. Det er fordi Norge er medlem av EØS, en avtale som binder Norge til EUs regler på flere økonomiske områder.

Da vi gjør lederen for myndighetskontakt i Telenor, Hilde Widerøe Wibe, oppmerksom på EUs nye skatteforslag, blir hun overrasket og svært lite begeistret for EUs siste påfunn.

- Dette går inn i gruppen av evinnelige, økonomisk belastende forslag fra EU, hvor EU vil styrke sin økonomi ved å belaste forbrukerne, sier hun til Amobil.no.

Hun forteller videre at skattesaker som gjelder EU er i prinsippet holdt utenfor Norge, men at det likevel gjøres unntak. Uansett hva utfallet måtte bli i saken om SMS-skatt, mener Wibe at forslaget er særdeles lite kundevennlig.

- En hver skatt på telekommunikasjon fører til redusert kommunikasjon, og brukerne lider, mener hun.

Verken Post- og Teletilsynet eller Netcom var i dag tilgjengelige for kommentarer angående EUs nye SMS-skatt.

Lamassoure ønsker for øvrig også å innføre skatt på all e-post som sendes. Her er det mikrosokopiske 0,00000007 kroner du kan komme til å måtte betale per e-post du sender. Selv om summen er ubetydelig for folk flest, kan det blant annet få konsekvenser for de som lever av å sende ut søppelpost til millioner av e-postadresser samtidig.

(Kilder: Real tech news, Techspot, Reuters, Tax-News)

Les også
Vil knuse SMS med MSN
Les også
– For dyrt å ringe hjem
Les også
Ulovlig SMS-reklame øker
annonse

Les også