Til hovedinnhold

Vegvesenet om dugg i ID.3: Vil vurdere tiltak

Volkswagen sier de tar problemet på største alvor.

Volkswagens ID.3
Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forrige uke skrev vi her på Tek.no om flere kjøpere av Volkswagens ID.3 som har opplevd at bilen uten forvarsel har blitt fylt av dugg innvendig under kjøring.

Det har ført til at sikten ut av kabinen har vært nærmest null i løpet av bare noen sekunder, og kommer i tillegg til en rekke andre feil og bugs med bilen. I etterkant av publiseringen har vi sett minst 50 andre ID.3-eiere som har fortalt om problemer med dugg i bilen.

Volkswagen har foreløpig ikke noe svar på når ID.3-eierne kan forvente at duggproblemet blir rettet, men fredag kveld fikk vi denne uttalelsen fra fabrikken:

«Volkswagen er kjent med at enkelte ID.3-kunder har rapportert om dugg-utfordringer på frontruten under visse omstendigheter. Vi undersøker nå relevante tekniske detaljer og klimatiske forhold som potensielt kan føre til den beskrevne utfordringen. Vi tar denne saken på største alvor og vil dele mer informasjon så snart evalueringsarbeidet er gjort.»

– Livsfarlig

På flere ID.3-grupper på Facebook deler eiere erfaringene sine om bilen, og etter Tek.nos artikkel om dugproblemene, har mange fortalt om tilsvarende feil:

– Jeg hadde samme opplevelse på vei over fra Haukeli fra Kristiansand til Bergen i går. To voksne i bilen, ingen våte klær eller annet. Plutselig dugger frontruta og delvis siderutene. Slår på full defrost i panelet til venstre, men syntes det ga veldig lite utslag. Måtte åpne vinduer og vurdere å stoppe til det bedret seg. Det er litt plundrete å måtte inn i diverse menyer når slike ting skjer brått. Da er det mest behov for å konsentrere seg om veien og trafikken, skriver Terje Vike.

Stig Henriksen er en annen som deler sin historie:

– Dette fenomenet er livsfarlig. Holdt selv på å kjøre inn i fjellveggen da jeg i løpet av 5 sekunder hadde 0 sikt i 90 km/t. Omluft eller AC av/på! Hos meg dugget det totalt igjen etter 300 meter før jeg kjørte inn i en tunnel. Kjørte i 80–90 km/t, og det holdt på å gå helt galt. Har kjørt en del etter det med AC skrudd av, og har ikke opplevd det igjen. Nå kjører jeg med vifta på 50 prosent, temperatur i bilen satt til 19 grader.

Vegvesenet: - Reklamer

Overingeniør Tor-Ove Sætren i Statens vegvesen sier at det i utgangspunktet er riktig av de involverte bileierne å fremsette problemene som en reklamasjonssak overfor importør og forhandler.

– På generelt grunnlag skal kjøretøyet ikke benyttes om det ikke er trafikksikkert, hvor det i dette tilfellet kan oppstå siktutfordringer med hensyn til betydelig duggproblem. Vi viser her til paragraf 1–3 i forskrift om bruk av kjøretøy, sier Sætren.

Denne paragrafen lyder som følger:

«Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.»

Vil vurdere tiltak

Sætren forklarer at vegvesenet foreløpig vet for lite om den bakenforliggende årsakene til utfordringene, men sier de vil «vurdere eventuelle tiltak etter hvert».

– Ett av tiltakene kan være å påse at importør/fabrikant melder inn avviket som en Rapex-sak for videre informasjon for forbrukerne. Rapex er en utvekslingskanal mellom alle EU/EØS-stater, hvor produktavvik skal rapporteres og eventuelle felles tiltak fra alle EU/EØS-land kan iverksettes overfor fabrikant. Videre blir avviket videreformidlet på en offentlig kanal i Rapex-systemet til alle forbrukerne.

– Utover dette vil Statens vegvesen følge med i den videre utviklingen, og vi vil vurdere å få mer informasjon fra importør/fabrikant vedrørende produktavviket i første omgang, sier Sætren.

På spørsmål om hvorvidt det er forsvarlig å kjøre med en bil med gjendugget frontvindu, slik mange ID.3-kunder har opplevd, svarer Sætren følgende:

– Det er førerens ansvar å påse at man har tilstrekkelig sikt uansett om dette er forårsaket av dugg eller andre forhold. Er det ikke tilstrekkelig sikt i kjøretøyet skal man ikke benytte kjøretøyet.

Møller: - Ta kontakt med forhandler

Kommunikasjonssjef for Volkswagen hos Harald A. Møller, Anita Svanes, sier Volkswagen-vabrikken jobber med en løsning.
Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kommunikasjonssjef Anita Svanes i Volkswagen-importør Harald A. Møller AS er forelagt uttalelsene fra Sætren i Vegvesenet. Hun sier de oppfordrer kunder som opplever denne typen utfordring til å kontakte forhandleren sin for oppfølging.

– Dere vil ikke kalle inn bileiere med duggproblemet proaktivt? Og hvordan stiller dere dere til Vegvesenets henstilling om at problemet kan være trafikkfarlig og bilen potensielt bør stå?

– Fabrikken jobber med en løsning og følger snart opp med mer informasjon. Bileiere som opplever utfordringer med bilen som gjør at de ikke har god nok sikt, må selvsagt ta hensyn til det, og kontakte sin forhandler for å finne løsninger på kort sikt, sier Svanes.

Forbrukerrådet: - Uheldig

Forbrukerrådet sier de også har hørt om problemer med ID.3, men jurist Caroline Skårderud sier henvendelsesstatistikken deres dessverre ikke er så detaljert at de har konkrete tall å gi ut.

– For øvrig er det svært uheldig at forbrukerne opplever slike problemer, noen også ganske alvorlige, etter kjøp av splitter ny bil. Forbrukerrådet forventer at forhandlerne ordner opp så snart som mulig.

annonse