Til hovedinnhold

Tettere samarbeid mellom IBM og RH, Novell

Vi kan vente oss enda tettere samarbeid mellom Linux-distributørene Novell, Red Hat og IBM i tiden fremover. De to nevnte selskapene blir nemlig en del av IBMs tyngste partnerprogram, Strategic Alliance.

Det burde dermed ikke være noen tvil hvor IBM beveger seg rent operativsystemteknisk, selv om man naturlig nok også satser mye på egen AIX-utvikling.

Avtalen gir Novell og Red Hat tilgang til IBMs forsknings- og utviklingsmiljø, noe som forhåpentligvis videre vil stimulere til økt aktivitet rundt åpen kildekode i nye markeder.

Dette medfører også at Novell og Red Hat vil støtte den Java-baserte webserveren Apache Geronimo og Apache Derby-databasen (Cloudscape) samt Eclipse.

Partnerskapet gjør det enklere å inngå avtaler med kunder. Det blir enklere for selgere i både Red Hat og Novell (og IBM) å utforme en "felles pakke" med maskinvare, programvare og tjenester tilpasset kundene, og raskere å inngå avtaler og implementere løsningene.

Alliansen representerer en viktig milepæl etter at man først annonserte kjempeinvesteringen i Linux for seks år siden.

annonse