Tek.no

Nyhet

Straffer telesynderne

22 Aug 2005 15:00

Det er ikke alltid like lett å være telekunde. Svært mange av oss har opplevd at det å ringe til kundeservice hos noen teleselskap er sammenlignbart med å stange hodet i veggen.

Små problemer blir til store
Når det oppstår tvister mellom en tilbyder av teletjenester og kunden, handler det ofte om rot med regninger og andre saker som i utgangspunktet ikke burde være noe problem å få rettet opp i.

Når kunden og tilbyderen ikke klarer å løse konflikten seg imellom, ender saken som oftest opp hos Forbrukerrådet, eller kunden gir opp det hele.

Noe av årsaken til den økende mengden klagesaker til tilbydere av teletjenester, er oppblomstringen av de mange små selskapene i bransjen. Ikke alle er like flinke til å ta vare på kundene sine.

Samferdselsdepartementet har nå fått nok av situasjonen, og vurderer nå å opprette en ny klagenemnd kalt Brukerklagenemnda For Elektronisk Kommunikasjon, eller BKN.

Brukerklagenemnda skal være et tilbud for de tilfeller det synes umulig å få løst en tvist med tjenestetilbyderen. Dette forutsetter at du allerede har sendt en skriftlig klage til tilbyderen. Hvis tilbyderen ikke har svart på klagen innen tre uker, kan du sende saken videre til Brukerklagenemnda.

Det skal også opprettes et eget nettsted for Brukerklagenemnda. Her vil du, i tillegg til klageskjemaet, finne informasjon om klagefrister og andre generelle opplysninger om tjenesten.

Tre måneders behandlingstid
De som har engasjert seg i klagesaker vet at disse noen ganger tar mye lengre tid enn planlagt. På grunn av ventetid og lite samarbeidsvillige tilbyderekan du bli sittende med en sak i måneder, ja kanskje år. Brukerklagenemnda har imidlertid foreslått en behandlingsfrist på tre måneder.

En nemnd som dette må selvfølgelig også finansieres. Utkastet som nå foreligger har lagt mest vekt på to alternativer til finansiering.

Det ene forslaget innebærer at teleselskapene skal betale en årlig grunnavgift basert på markedsandeler. Det kan stilles spørsmål ved om dette forslaget er rettferdig. Et slikt alternativ vil innebære at de store selskapene blir nødt til å betale for klagene de små selskapene får, og det er lite trolig at tilbyderne vil finne seg i en slik fordeling av utgiftene.

Det andre alternativet innebærer at tilbyderne betaler et gebyr for hver enkelt klage som når frem til Brukerklagenemnda. Styret i Brukerklagenemnda skal bestemme størrelsen på beløpet, som må betales uansett om saken løses eller ikke.

Alle tilbydere av teletjenester skal være pliktige til å inngå denne avtalen med Forbrukerrådet.

Fritt innsyn
I tillegg til at Post- og Teletilsynet skal ha fritt innsyn i alle saker, skal det også offentliggjøres årlige statistikker over antall klagesaker som er behandlet og/eller avvist. Dette vil føre til at de sorte fårene i bransjen blir mye tydeligere både for bransjen selv, og kundene.

Imorgen den 23 august skal forslaget tas opp på et høringsmøte i Oslo. Alle som har forslag eller kommentarer til saken må henvende seg til Forbrukerrådet eller Samferdselsdepartementet. Mer informasjon om forslaget og høringsmøtet finner du på nettsidene til Odin.

(Kilde: Digi.no, Odin)

Les også
Er kampanjer lureri?
Les også
Lei av tuut-tuut?
Les også
Eget mobildomene
annonse