Tek.no

Nyhet

Innfører skatt på mobil

(Illustrasjonsfoto: Istockphoto)
21 Okt 2006 18:49

De 16 tyske delstatene vedtok denne uken å innføre skatt på avanserte mobiltelefoner og personlige datamaskiner. Skatten skal være en slags lisensavgift ettersom stadig både datamaskiner og mobiltelefoner etterhvert kan motta TV- og radiosignaler via nettforbindelsen på lik linje med radio- og TV-apparater.

Akkurat som Norge så har Tyskland lisensavgift på TV, uansett om du er tilknyttet kabel, antenne eller internett. Den nye loven om skatt på mobiler er dermed kun en forlengelse av denne, siden mobiltelefonen dermed fint kan brukes som en TV-mottaker. Summen blir dermed den samme, 5,52 euro, eller vel 50 norske kroner i månedlige avdrag per mottager. Om personen bruker telefonen sin til TV- eller radiotjenester vil ikke ha noe å si.

Ettersom et stort antall av dagens telefoner har støtte for video, radio og/eller 3G kan dette få store konsekvenser for millioner av mobilbrukere i Tyskland.

Rammer bedrifter hardt
Heldigvis for de fleste mobilbrukere, så er tysk lisensavgift et engangsbeløp, noe som innebærer at du kan ha så mange mottakere som du vil på én lisens. Tyske bedrifter derimot er nødt til å betale skatt for hver enkelt mottaker. Et firma med 100 firmaeide telefoner vil altså måtte betale lisens for hver enkelt telefon, noe som alene vil gi en ekstrakostnad i måneden på 5000 kroner.

Flere tyske bedrifter har protestert kraftig mot den nye loven, som vil kunne påføre næringslivet store ekstrakostnader. Enkelte bedrifter har derfor dannet lobbygrupper som håper å få kunne snudd eller endret det nye lovvedtaket.

I takt med at stadig flere land bygger ut digitale TV-nett, har flere land varslet at de vil se på sine lisensordninger, slik at ikke TV på mobiltelefon kan bli et smutthull for lisensavgiften.

Den nye tyske lisensavgiftsloven vil tre i kraft 1. januar 2007.

(Kilde: Mobileburn)

annonse

Les også