Til hovedinnhold

Straff for falsk nett-ID?

Datakrimutvalget, det samme utvalget som tidligere i år foreslo å sensurere Internett, foreslår nå at det skal bli straffbart å oppgi falsk identitet på nettet.

Utvalget mener at tyveri av andres identitet eller bruk av identitet som ikke tilhører noen bør kunne straffes med bøter og fengsel inntil tre år. Svært grove tilfeller bør straffes med inntil seks års fengsel, skriver Dagsavisen.

Bakgrunnen for forslaget er å styrke personvernet og øke tilliten til nettbaserte kommunikasjonsformer. Datatilsynet er imidlertid skeptiske til forslaget. Tilsynet peker på at loven vil kunne ramme barn og unge.

– Jeg tror ikke hensikten til Datakrimutvalget er å straffe ungdommer som bruker nickname, men dette blir for uklart. Vi oppfordrer jo unge til å beskytte seg mot uønsket oppmerksomhet på nettet ved å bruke fiktive identiteter, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet til Dagsavisen.

Datakrimutvalget skriver imidlertid at hensikten er å stoppe reelle identitetstyverier. For eksempel ønsker de en stopp på at personer kan skrive debattinnlegg i andres navn og dermed tillegge han/hun en mening personen ikke har.

(Kilde: Dagsavisen.no)

annonse