Til hovedinnhold

Slik blir den nye nettleien - elbilforeningen jubler

Terje Bendiksby

NVE modererer sitt forslag til ny modell for nettleie på flere punkter etter å ha fått kritikk i høringsrundene. Men ikke alle er fornøyd.

Det er nå en enklere og mer moderat modell som legges fram, skriver NVE selv i en pressemelding onsdag.

– Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie hva som er saklig riktig med å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere insentiver enn i dag, men som samtidig innebærer små endringer for de aller fleste, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kunder med et normalt forbruk vil ifølge ham betale om lag det samme i nettleie som i dag.

Vil jevne ut toppene

Et hovedmål med den nye modellen er å sikre at strømnettet utnyttes smartere i en situasjon der elektrifisering fører til mer og mer bruk av strøm i Norge.

Det kan for eksempel skje ved at lading av elbiler i større grad flyttes til nattetid, slik at toppene i strømforbruket jevnes ut.

For å få til dette,vil NVE åpne for å la nettselskapene øke nettleien på tidspunkter der nettet er høyt belastet.

Energi Norge mener NVE har funnet et godt kompromiss.

– Det nye forslaget blir enklere å forstå for kundene og mer fleksibelt for nettselskapene, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem.

Huseierne misfornøyd

Men ikke alle er fornøyd med det nye forslaget. Huseiernes Landsforbund mener NVE mangler dokumentasjon for at den nye modellen vil ha ønsket effekt.

– Det er allerede komplisert nok å være strømkunde, og denne omleggingen vil dessverre gjøre det enda mer uoversiktlig for kundene, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund.

Hun beskylder NVE for å legge til grunn premisser som ikke kan dokumenteres.

– I dag finnes det ingen dokumentasjon på at den «moderne» nettleien NVE ønsker seg, utløser ønsket forbrukeratferd som igjen gir en bedre utnyttelse av nettet, sier Öberg.

Bekymret for ENØK-effekt

Huseiernes Landsforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener begge at den nye modellen ikke gjør det gunstig nok å spare strøm.

– Tusenvis av norske husstander som allerede har investert i ENØK-tiltak som solceller og varmepumpe, vil kunne sitte igjen med høyere strømregning enn i dag. Det er fullstendig bakvendt å innføre en modell som svekker insentivene for å spare strøm, sier Öberg.

Ifølge NBBLs anslag risikerer 1,1 millioner mennesker i borettslag og sameier å kunne tape på å spare strøm med den nye modellen.

Elbiljubel

Forslaget møtes derimot med jubel hos Elbilforeningen.

– Dette er en milepæl for å gjøre elbil til et valg for alle og en stor seier for Norsk elbilforening. Forslaget gjør det mer lønnsomt å bygge ut hurtiglading for elbil i områder med ujevn og lav bruk, sier generalsekretær Christina Bu.

NVEs forslag er at den nye modellen skal tre i kraft 1. juli neste år. Saken går nå videre til Olje- og energidepartementet.

annonse