Til hovedinnhold

Microsoft blånekter for NSA-samarbeid

Prøver å rydde opp i et stort blogginnlegg.

Microsoft

Forrige uke videreformidlet avisen The Guardian nye opplysninger fra NSA-varsleren Edward Snowden. Lekasjen dreide seg denne gang om Microsoft alene, og omhandlet hvordan de angivelig samarbeidet nært med myndighetene ved å legge til rette for tilgang til brukernes data. Konkret ble Microsofts e-post, lynmeldingsklient og skylagring fremstilt som rene sveitserostene.

Blånekter – igjen

Microsoft gikk raskt ut med en pressemelding for å avkrefte den nære koblingen til myndighetene. Denne uken skriver nestleder for Microsofts juridiske team, Brad Smith, et inngående blogginnlegg hvor han fastholder på selskapets uskyld.

Microsoft går nå direkte til Regjeringsadvokaten for å få fjernet alle munnkurver, i håp om at han vil ta personlig initiativ og bruke

fornuft i floken mellom teknologiselskapet og myndighetene. Smith hevder myndighetenes advokater til nå har stoppet dem i å offentligjøre antall NSA-forespørsler de mottar, noe de selv har et sterkt ønske om å gå ut med.

Videre blånekter Smith for at Microsofts netttjenester har en bakdør for myndighetene. Når myndigheter ønsker informasjon om brukerdata, kan dette kun utleveres gjennom en lovlig rettskjennelse som detaljerer hvorfor Microsoft skal gi ut data, og spesifiserer hvilke data som trengs utlevert.

Etterforskningen har skiftet plattform

Smith er åpen på at utlevering av både Skype-, Outlook-, og SkyDrive-data har funnet sted flere ganger, men alltid etter en rettskraftig kjennelse. Han trekker paralleller til hvordan myndigheter også i den analoge verden har mulighet til å avlytte telefonlinjer og åpne post for å komme til bunns i etterforskningsaker. Den eneste forskjellen er at myndighetene nå må gå via teknologiselskapene, og ikke posten eller teleoperatøren for å hente ut data.

– Alle forespørslene vi mottar blir gjennomgått av vårt juridiske team. Vi sjekker at forespørslene er gyldige, og utleverer kun de spesifikke brukerdata vi blir bedt om.

Fortsatt uklarheter

Men når Smith tar for seg Microsofts praksis rundt utlevering av bedrifters e-post og data som er lagret i skyen, sniker det seg inn en setning som igjen skaper usikkerhet rundt munnkurven til selskapet.

– Om vi mottar en forespørsel om data som eies av en bedriftskunde, omdirigerer vi forespørselen direkte til kunden og varsler dem, med mindre vi har mottatt et rettslig forbud mot dette, skriver Smith.

Han understreker dog Microsoft aldri har fått en slik forespørsel fra NSA.

I likhet med alle andre selskaper må Microsoft følge de til hver tid gjeldende lover, noe som blant annet krever at de behandler forespørsler om brukerdata. Smith påpeker videre at dette ikke bare gjelder selskaper i USA. Det ville være naivt å tro at ikke andre lands myndigheter ønsker informasjon om noen av innbyggerne sine, skriver Smith.

Smith avslutter sitt innlegg med å vise til den amerikanske grunnloven som lovfester retten til å ytre seg fritt, og håper myndighetene med dette i tankene vil revurdere munnkurven de til nå har nektet å fri Microsoft fra.

Slik skal Microsoft vokse inn i fremtiden >>

(Kilde: Microsoft)

annonse