Til hovedinnhold

Spionloven CISPA er død

Senatet dropper den kontroversielle loven.

U.S. Senate, Public Domain

Nylig ble spionloven CISPA godkjent av Representantenes hus i USA, og dermed ventet en behandling i Senatet. Nå viser det seg at sistnevnte kammer mest sannsynlig velger å ikke behandle loven, skriver US News and World Report.

CISPA står for «Cyber Information Sharing and Protection Act», og skulle gjøre det mulig for de amerikanske myndighetene å dele informasjon om potensielle nettrusler med IT-selskaper. Informasjonsflyten kunne gå motsatt vei også, ettersom virksomhetene kunne gi informasjon om spesifikke brukere til styresmaktene.

Dette fikk kritikere til å rope varsko om personvern og økt overvåkning av egne innbyggere, og nå kan de altså puste lettet ut – enn så lenge. Selv om CISPA ikke kommer gjennom i sin nåværende form, er det ingen grunn til å tro at pådriverne vil gi opp. I tillegg vil Senatet forfatte en egen lov, ettersom de fremdeles mener at trusler på nett er et alvorlig problem.

– Grunnleggende viktig

Flertallet i Senatet mener at CISPA grunnleggende sett er en viktig lov, men at den mangler tilstrekkelig beskyttelse av personvernet. Både det øvre kammeret i Kongressen og president Barack Obama ønsker imidlertid fortsatt å gi amerikanske selskaper verktøy for å kjempe mot nettangrep og lignende trusler.

En annen lov, Cybersecurity and American Cyber Competitiveness Act of 2013, er også til behandling, og organisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) hevder at denne loven har bedre personvern enn CISPA.

Dette lovforslaget krever at virksomheter fjerner sensitiv data om innbyggere før de deler informasjon med myndighetene, og at programmet plasseres under sivil kontroll, framfor statlig.

Lav prioritet

Enda et nytt lovforslag fra Senatet i forbindelse med CISPA kan likevel ta sin tid, både på grunn av diskusjoner mellom de ulike partene i Kongressen, og fordi en rekke andre lover – om for eksempel innvandring, Internett-skattlegging og Boston-bombene – har høyere prioritet.

Organisasjoner som ACLU vil ha et årvåkent blikk på utviklingen, for å sørge for at det ikke er en «lettutgave av CISPA» som går gjennom, som en representant sier ifølge US News.

Myndighetene i vårt naboland holder også på:
Danmark vil i praksis forby PC-er »

(Kilde: US News and World Report)

annonse