Til hovedinnhold

Bekymret for PTs vedtak

Lørdag ble det kjent at Post- og teletilsynet (PT) i et vedtak går inn for at den norske nettleverandøren Lyse Tele må fritas for taushetsplikten om sine kunder. Bakgrunnen er en forespørsel fra advokatfirmaet Simonsen som vil ha innsyn i hvem som sitter bak en IP-adresse de mistenker har medvirket til piratkopiering av to spillefilmer.
Les også: Må utlevere norske pirater.

Ingen skade for hverken stat eller allmenne interesser

I PTs vedtak står det at de støtter advokatfirmaets anmodning som kommer gjennom Stavanger Tingrett. De vurderer det slik at innsyn i hvem som sitter bak denne IP-adressen ikke vil usette staten eller allmenne interesser for skade. Advokatfirmaet Simonsen bør derfor få tilgang til den informasjonen de etterlyser mener tilsynet.
- I dette tilfellet er det angitt en konkret IP-adresse som er benyttet i et begrenset tidsrom, hvor abonnenten ulovlig skal ha distribuert rettighetsbeskyttet materiale. Post- og teletilsynet legger avgjørende vekt på nødvendigheten av saksøkers behov for å få opplyst identiteten bak abonnenten som var tildelt den aktuelle IP-adressen. På bakgrunn av en konkret helhetsvurdering har Post- og teletilsynet konkludert med at det ikke er urimelig å gi fritak fra taushetsplikten i dette tilfellet, skriver PT i sitt vedtak.

PT uthuler samfunnets bærebjelker

Vedtaket har ikke uventet fått mye kritikk og både Telenor og Datatilsynet har rettet kritikk mot PTs vedtak. Også IKT-Norge frykter konsekvensene av PTs vedtak.

- Selve vedtaket gjelder kun i dette spesielle tilfellet. Men vår holdning er er klar på et det kun skal være politiet som har rett til slikt innsyn. Dette handler om hvordan rettsamfunnet er skrudd sammen og PT uthuler her viktige bærebjelker, sier prosjektleder hos IKT-Norge Torgeir Waterhouse til Teknofil.

Datatilsynet på sin side har vært kritiske til at advokatfirmaet Simonsen går frem på denne måten. Advokatfirmaet har konsesjon til å samle inn informasjon angående norsk nettrafikk ved bruk av ulovlig fildeling, men konsesjonen har som formål at Simonsen må henvende seg til politiet om de vil ta sakene videre. Informasjonsdirektør Ove Skåra hos Datatilsynet mener PTs vedtak medfører at konsesjonen nå muligens må revurderes.

Norsk IPRED-lov?

I Sverige har IPRED-loven nylig trådd i kraft. Denne loven gir rettigetshavere rett til innsyn på personalia om de mistenker spesifikke IP-adresser har blitt benyttet til ulovlig fildeling. Loven ble kraftig kritisert fra flere hold da mange mener den går ut over viktige personvernslovgivninger. I praksis har PT med sitt vedtak i denne saken gitt norske rettighetshavere samme fullmakter her i Norge. Selv om dette kun gjelder en spesifikk sak er Waterhouse bekymret for hvordan dette kan påvirke utviklingen her i Norge,

- Vi er veldig bekymret for konsekvensene av denne saken. PT viser her at de kan og at de er villige til å oppheve nettleverandørenes taushetsplikt ovenfor private aktører. Vi vil nå vurdere å klage inn vedtaket, sier Waterhouse.


Les også: Svenskt ja til piratlov.
Lyse Tele, som er det berørte teleselskapet i saken opplyser at de også vil vurdere å anke saken. I så fall vil de gjøre det i samarbeid med IKT-Norge.
- Dette er en viktig og prinsipiell sak som vi syns at må behandles av de rette innstanser før vi eventuelt frigir informasjon om våre kunder, sier kommunikasjonskonsulent hos Lyse Tele Herbjørn Tjeltveit til Teknofil.

Tilbakeholder annen informasjon

Waterhouse mener samtidig det er grunn til å merke seg hvordan PT har offentliggjort vedtaket. I den offisielle versjonen har de sensurert bort både navn på hvem som er Simonsen oppdragsgiver og også hvilke filmer det mistenkes har blitt piratkopiert. I alt er det tre oppdragsgivere og to filmer som har blitt sensurert. Waterhouse mener dette er besynderlig.

- Her ber de om at det utleveres både navn og adresse på den som eier nettlinjen til et privat selskap, samtidig velger de å hemmeligholde denne informasjonen. Det syns jeg er verdt å merke seg, påpeker Waterhouse.

Direktør i PT, Willy Jensen har vært utilgjengelig for kommentar i dag, men han har tidligere sagt til Dagens Næringsliv at PT mener fritak fra taushetsplikten er viktig for å stanse anarki og ulovligheter på nett.

Mer om
annonse