Til hovedinnhold

Her 3D-skrives superstoffet grafén

Gjør det mulig å lage større strukturer av det lovende materialet.

Imperial College London/YouTube

I kraft av å bare være ett atom tykt og samtidig både ekstremt strømledende og langt sterkere enn stål har det karbonbaserte materielalet grafén for lengst blitt utpekt som mulig hovedrolleinnehaver i fremtidens datateknologi. Utviklingen holdes imidertid igjen av at stoffet er skjørt og vrient å håndtere.

Derfor jobber mange forskere med metoder for å prøve å gjøre stoffet mer aktuelt som byggemateriale, og i dette henseende har det nå skjedd en spennende ny utvikling. Som Cnet melder har man nå klart å forene grafén med en annen lovende teknologi, nemlig 3D-skriverteknologien.

Lagde 3D-skrivermateriale av grafén

En gruppe forskere tilknyttet Imperial College London i England fremstilte nemlig grafén-basert «blekk» til 3D-skrivere som gjør det mulig å skrive ut makro-strukturer med det ømfiendtlige stoffet, som riktignok var blandet med et annet materiale.

Nærmere bestemt besto 3D-skrivermaterialet av en kombinasjon av grafén-flak og meget små mengder av et polymerstoff, altså et plastmateriale. Ved hjelp av denne kombinasjonen kunne forskerne så skrive ut kompliserte, tredimensjonale former med «innebygde» lag av grafén.

Materialet som forskerne brukte gjør at dysene kan lages meget små, faktisk så smale som hundre mikrometer, altså 0,1 millimeter. Til sammenligning er diameteren på vanlige, plastbaserte 3D-skrivere vanligvis på rundt 400 mikrometer. Teknikken kan blant annet åpne for 3D-skriving av langt mer sammensatte objekter.

Kan brukes til å lage trykkfølsom robot-hud

– Det finnes mange eksempler på kommersielt tilgjengelige 3D-skrivere du kan bruke til å lage deksler til mobiltelefoner, figurer og alskens plastmodeller. Men det er ennå en lang vei frem til at 3D-skriverne kan brukes med en større bredde av materialer i enheter med flere komponenter, sa lederen for det nye prosjektet Dr. García-Tuñon.

Det er uvisst akkurat hvilke bruksområder det grafén-baserte 3D-skrivermaterialet kan få, utover det at man altså kan lage mer kompliserte objekter. Å finne ut hvordan teknikken kan utnyttes er et av områdene forskerne nå jobber med, men én av de mulige anvendelsene som ble nevnt av García-Tuñon var trykkfølsom «hud» til roboter.

Forskerne understreker at arbeidet ennå er i en svært tidlig fase. For flere detaljer kan du sjekke ut hele forskningsdokumentet (krever registrering), og se også videoen under for en introduksjon.

I mellomtiden gjøres det stadig nye fremskritt med grafén: Nå har stoffet fått enda en nyttig egenskap »

annonse