Tek.no

Nyhet Skuddsekund

Derfor blir natt til onsdag ett sekund lenger

Dette kan være historiens siste «skuddsekund».

Shutterstock/Niklas Plikk, Teknofil.no
29 Juni 2015 09:19

Vanligvis går klokka fra 23:59:59 og direkte til 00:00:00. Natt til onsdag 1. juli skjer det imidlertid noe uvanlig: da får vi nemlig ett ekstra sekund å rutte med.

Jorden roterer langsommere enn før

Dette er et skuddsekund, som kort sagt legges inn for å sikre at klokkeslettet passer til jordens rotasjon. Jorden roterer langsommere og langsommere, og derfor blir døgnet lengre og lengre.

Det er ikke snakk om store forskjeller her, men ifølge vår måte å regne tid på er ett døgn 86400 sekunder. Ifølge NASA er en jordrotasjon nå egentlig 86400,002 sekunder, og det er 200 år siden den «bare» var 86400 sekunder.

Skuddsekundet legges derfor inn for å rette opp forskjellen mellom klokkeslett og faktisk tid, som har utviklet seg siden sist.

Alt sammen bunner ut i at vi får ett ekstra sekund 30. juni kl. 23:59:60 UTC. I vår tidssone vil det si 1. juli kl. 01:59:60, siden vi i utgangspunktet er én time foran UTC, og det i tillegg er sommertid.

Vet ikke på forhånd når skuddsekundet trengs

Dette er en praksis som har funnet sted siden 1972, og skuddsekundene legges vanligvis inn natt til 1. juli eller natt til 1. januar. Det er ikke noen fastsatt regel for når skuddsekund skal legges inn.

I stedet baserer man seg på astronomiske observasjoner for å legge det inn når det trengs. Faktisk har dette skjedd sjeldnere og sjeldnere, uten at NASA helt vet hvorfor.

Dette kan bli det siste skuddsekundet noensinne, for på World Radiocommunications Conference i år diskuterer man å permanent fjerne praksisen.

Sist år med et skuddsekund var 2012
Den gangen skapte skuddsekundet datatrøbbel verden over »

(Kilde: NASA)

annonse

Les også