Til hovedinnhold

Firmwareoppdatering til Fujifilm X100

Fujifilm har fikset en rekke feil og mangler på sitt entusiastkamera.

Da vi testet Fujifilm Finepix X100 i april var det spesielt menysystemet som fikk gjennomgå, samt enkelte unødvendige småfeil som måtte fikses for at kameraet skulle få toppkarakter.

Blant annet opplevde vi at kameraet var veldig tregt da det skulle våkne fra dvalemodus, og enkelte menyvalg som burde ligge lett tilgjengelig var gjemt langt inne i de forskjellige menyvalgene. Alt dette er ting som kan endres med en firmwareoppdatering, og i dag har Fujifilm sluppet en ny firmware som skal rette opp noen av disse problemene.

Les også: TEST: Fujifilm Finepix X100

Nå får dette kameraet en etterlengtet oppdatering.

For et par dager siden slapp Fujifilms Twitterkonto 10 punkter som ville bli forbedret i en ny firmware, men dette ble altså ikke bekreftet offisielt før i dag. Fujifilm hadde tydeligvis mer på lager, for dagens firmwareoppdatering innholder hele 22 punkter som er oppdatert.

 • I følge Fujifilm er følgende funksjoner forbedret og oppdatert i brukermanual:
 • 1. Følgende funksjoner kan låses under fotografering ved å holde nede MENU/OK-knappen mer enn 3 sekunder: DRIVE / Blits / Hvitbalanse / Makro (på 4-punkts kommandohjul)
 • 2. "KORRIGERT AF-RAMME"-menyen er lagt til i "INNSTILLINGER"-menyen (siste linje på meny side 6) for å vise ekstra AF-ramme (korrigert AF-ramme for å redusere parallakse) som effektivt kan benyttes for makrobilder. Denne innstillingen er fra fabrikkinnstillinger satt til "OFF".
 • 3. Justering i 1/3-trinn for økning av lukkertid eller blenderåpning-innstillinger er aktivert i "Lukkerprioritert AE" og "Blenderprioritert AE-modus", i tillegg til i "Manuell eksponeringsmodus".
  Lukkerprioritert AE: Justeres ved å rotere kommandohjul
  Blenderprioritert AE: Justeres ved å bevege kontrollspake til høyre/venstre
 • 4. Ved forhåndsvisning på LCD-skjerm, er fokuseområdet forstørret i LCD/EVF-skjerm når kontrollspaken trykkes inn. ("BILDEVISNING"-innstilling må settes til "kontinuerlig")
 • 5. Innstilling av "Fn"-knappens valg aktiveres ved å holde nede "Fn"-knappen i over 3 sekunder.
 • 6. Når auto-ISO er aktivert, vil gjeldende ISO-verdi vises i søkeren når man trykker utløseren halvveis ned.
 • Forbedrede funksjoner som ikke tatt med i oppdatert brukermanual:
 • 7. Når øyesensor er aktivert, vises et "EYE SENSOR"-ikon i søkeren eller på LCD-skjermen i et kort øyeblikk for vise status.
 • 8. Makro-modus, ISO-følsomhet, Drive-modus, Dynamisk rekkevidde, Selvutløser og Blitz-modus blir ikke påvirket selv om lukkertid- eller blenderinnstillinger endres. Verdiene blir heller ikke påvirket om man bytter fra visningsmodus til opptaksmodus eller slår av kameraet.
 • 9. Innstilling av størrelse på fokusrammen gjennom visning i søkeren/LCD-skjermen vil ikke bli påvirket av bytting mellom displaymodus OVF(søker) og EVF(LCD).
 • 10. Når "Lukkerlyd" er valgt, vil lukkerlyd bli spilt av i hver av menyinnstillingene.
 • 11. I visningsmodus vil ikke det siste bildet bli tatt vekk selv om opptaksmodus blir valgt. Dette gjelder ikke dersom et nytt bilde blir tatt etter visning av forrige bilde. Da vil det nyeste bildet bli vist.
 • 12. Når formatet på bildestørrelsen er satt til 16:9, vil den lyse rammestreken i OVF vises i dette formatet
 • 13. Visningsmodus med fotoinformasjon i søkeren/LCD-skjermen bevares selv om et nytt bilde blir tatt. Direkte sletting av bilde er også aktivert under visning med fotoinformasjon. Dette kan enten utføres ved å trykke opp på kommandohjul, eller via MENY-operasjoner.
 • 14. Etter at utløser er trykket halvveis ned kan forhåndsvisning av bilde i søker/LCD-skjerm ved noen tilfeller bli mørkere enn ved direktevisning. Dette skyldes blenderinnstillinger eller lysstyrke på bildeobjektet. Dette fenomenet er nå utbedret.
 • 15. Når «Tilpasset bildeinnstillinger» er satt til søkeren eller EVF/LCD-skjerm bevares valget selv etter tilpasning av menyen.
 • 16. Fjerning av røde øyne kan aktiveres eller deaktiveres selv om man skyter i RAW-format.
 • 17. Innstillinger for manuell fokusvalg i søker-modus(OVF) aktiveres i OVF-visning ved å trykke utløseren halvveis ned, selv om «FOKUS SJEKK» (forstørrelsessentrum av bildet) vises i EVF-søkeren ved å trykke senterknappen på kontrollspaken.
 • 18. Visningstid etter trykk på alle kommandohjul er forlenget fra 1,5 sekunder til 2,0 sekunder.
 • 19. Kameraet kan våkne fra dvalemodus ved et trykk på utløserknappen. Tidligere måtte man holde utløserknappen halvveis nedpresset et par sekunder, noe som gjorde denne funksjonen veldig treg.
 • 20. Bildekvalitet av bilder tatt i Velvia/ASTIA-modus er forbedret, hovdsaklig for skyggetoner (mørke områder) når dynamisk rekkevidde er satt til 200% eller 400%.
 • 21. Når «OS STRØMSPARINGSMODUS» er aktivert og «Fn»-knappen er satt til «FILM», kunne kameraet ved enkelte tilfeller være ustabilt. Dette problemet er nå fikset.
 • 22. Histogramvisning i søkeren ved kompensasjon av eksponering er forbedret.

Les også: SNIKTITT: Fujifilm X100

Tar man utgangspunkt i denne listen ser det iallefall ut som om Fujifilm har tatt flere skritt i riktig retning. Listen over utbedringer er ganske lang, noe som tyder på at Fujifilm har tatt de tilbakemeldingene de har fått på kameraet på alvor. De første seks oppdateringene er nevnt i X100s brukermanual, og den oppdaterte manualen kan lastes ned her. Den nye firmwareversjon 1.10 er tilgjenglig for nedlastning fra denne siden. Husk imidlertid å formatere minnekortet samt ha fulladet batteri når du skal oppdatere firmwaren på kameraet.

Les også: Fujifilm setter pris på X100

Les også
Fujifilm fikser flere feil
Les også
X100 får enda en fiks
Les også
Leica lanserer prikkfri proff-Leica
Les også
Firmware-oppdateringer fra Sony
Les også
Lanserer 4K-monitor på 36 tommer
Les også
Hvordan ser verden ut gjennom 50 UV-filtere?
Les også
Fujifilm FinePix X100
Les også
Fujifilm X100
annonse