Til hovedinnhold

– Mobiloperatørene lurer forbrukerne

Forbrukerombudet mener operatørene misbruker «fri bruk». Vi lar de tre største få svare.

Amobil Montasje/iStock 16470002

Den siste tiden har mange operatører lagt om markedsføringen av abonnementene sine. Ord som «fri bruk» og «fastpris» brukes i reklamene, men i realiteten har abonnementer både begrensninger og mulige ekstrautgifter. Forbrukerombudet forlanger opprydning.

Før helgen sendte ombudet brev til de viktigste norske mobiloperatørene med krav om endring.

– Å markedsføre et mobilabonnement med «fastpris» når prisen ikke er fast lurer forbrukerne til å tro at de har større forutsigbarhet enn de faktisk har, forklarer forbrukerombud Gry Nergård i en pressemelding.

Spesialnummer og bruk i utlandet

Ombudet peker på at både spesialnummer og bruk i utlandet koster ekstra. I tillegg har flere av operatørene begrensninger i bruken som ligger såpass lavt at det er lett å gå over. Så fort man bruker mer enn tilmålt mengde trafikk, går sluttsummen på regninga opp.

– Bruksmønsteret har endret seg kraftig de siste årene. Det som ble ansett som «fri bruk» av data for kort tid siden, er «fort brukt opp» i dag. Mobiloperatører kan derfor ikke markedsføre fri bruk av data, dersom bruken faktisk ikke er ubegrenset, forklarer Nergård videre.

I sine brev til operatørene krever ombudet av operatørene slutter å bruke påstander «fast pris», ved siden av å opplyse om alle viktige begrensninger og vilkår i markedsføringen.

Ser svært alvorlig på NetComs markedsføring

En av operatørene Forbrukerombudet retter skytsen mot er NetCom. I sitt brev til operatøren sier ombudet at de ser svært alvorlig på at NetCom stadig har påstanden «nå koster det ingenting å dele det du har på hjertet» i markedsføringen. En markedsføring NetCom skal ha sagt seg enig i å avslutte etter å fått innsigelser fra Forbrukerombudet 3. mai i år.

Les også: NetCom forenklere mobilabonnementene

– NetCom justerte markedsføringen da vi mottok brevet fra Forbrukerombudet, men ettersom det var en lang rekke annonseflater som skulle oppdateres med ny ordlyd, var det dessverre enkelte flater som glapp for oss. Dette ble det ryddet opp i så raskt det lot seg gjøre, og saken er nå avsluttet, svarer kommunikasjonsrådgiver i NetCom, Charlotte Erikstad.

NetCom: – Vi ønsker å gjøre det enkelt

Erikstad forteller videre at NetCom ikke er uenig i Forbrukerombudets merknader, og at selskapet nå går gjennom alt annonsemateriell for å sikre seg at det opplyser om viktige begrensninger og vilkår.

– Vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene å velge rett abonnement, og tydelig informasjon er viktig for å sikre forutsigbare mobilutgifter, sier NetComs kommunikasjonsrådgiver.

Hva er «fri bruk» av data?

Også Telenor ble rammet av Forbrukerombudets kritikk. Spesielt er abonnementet Komplett XL trukket frem. Abonnementet markedsføres som en løsning med «fri bruk» av data. Abonnementet inkluderer 6 GB datatrafikk ved opp mot 40 megabit per sekund, før hastigheten reduseres. Forbrukerombudet peker på at abonnementet har en begrensing, og mener markedsføringen er villedende.

I tillegg får også Telenor kjeft for å bruke begrepet «fri bruk» om ringing og SMS. Ombudet peker på at Telenor har inkludert nok både minutter og meldinger til at det kan kvalifisere som ubegrenset. Samtidig opplyser ikke Telenor tilstrekkelig om ekstrakostnader i utlandet og ved spesialnummer, til at ombudet blir helt fornøyd.

– Telenor har mottatt henvendelsen fra Forbrukerombudet, og gjør nå en vurdering av innholdet, er den korte tilbakemeldingen vi fikk fra Telenors informasjonssjef, Anders Krokan.

Les også: Telenor-kunder slippes fri i juni

Telenor: – Mer villedende med 6 GB i navnet

Vi spurte også om hvorfor Telenor hevder at abonnementet Komplett XL har fri bruk av data. Et kjapt regnestykke viser nemlig at man ved den maksimale hastigheten abonnementet tilbyr, kan laste ned 6 GB på rundt tjue minutter.

– Det er en forsvinnende liten andel av kundene som nærmer seg denne grensen for bruk på mobilen. For de aller fleste vil det være mer villedende enn opplysende å kalle det f.eks. 6 GB Inkludert, svarer Krokan.

Stor forskjell før og etter datagrense

– Men er det fortsatt samme tjenesten forbrukeren får, når forskjellen på før og etter hastighetsbegrensningen er så stor?

– Forskjellen på før og etter vil være stor, men man kan fortsatt utføre enkle oppgaver som å lese nyheter, sjekke mail og oppdatere værmelding etter grensen. Men det går altså sakte, svarer Krokan.

Tele2: – Ombudet ønsker å endre begrepsbruken

Også Tele2 har fått brev fra Forbrukerombudet.

Her er det påstander om «fastpris» og «fri bruk» i markedsføringen som ombudet vil ha bukt med. Spesielt påpeker de at abonnementet Fastpris Small inkluderer for få meldinger og ringeminutter til å være reell fri bruk.

– Vi har mottat brev fra Forbrukerombudet, og registrerer at de ønsker å endre begrepsbruken i markedsføringen for hele mobilbransjen, svarer juridisk direktør for Tele2s virksomheter i Norge, Frode Lillebakken.

Les også: Tele2 og One Call fjerner ringeprisen

– Vi gjør det vi må for å tilpasse oss

Lillebakken forteller videre at selskapet vil gjøre det som skal til for å tilpasse seg Forbrukerombudets krav for markedsføringen.

– Vi registrerer at Forbrukerombudet har endret oppfatning når det gjelder bruken av begrepet «Fastpris», og vi vurderer hvor raskt det er praktisk mulig å endre markedsføringen i tråd med Forbrukerombudets endrede oppdatning, sier Lillebakken i en e-post til Amobil.no.

– Når det gjelder «fri bruk» så er det slik at våre abonnementer har en teoretisk grense på antall ringeminutter, men denne grensen er satt høyere enn det reelle antallet minutter som finnes i én måned. Når det er sagt skal vi selvsagt tilpasse oss, og opplyse tydelig om pris, datamengde og samtaler som ikke faller innenfor pakkene, avslutter Tele2s juridiske direktør.

(Kilder: forbrukerombudet.no, Telenor, Netcom, Tele2)

annonse