Tek.no

Nyhet

– Oslo sentrum er like tomt nå som på julaften

Telia melder om kraftig reduksjon i reising etter 12. mars.

Montasje: Telia Crowd Insights / Terje Bringedal, VG
30 Mar 2020 16:00

– Vi ser et fall i Oslo som er sammenlignbart med julaften. Sentrum er nesten folketomt, mens de andre bydelene og forstedene plutselig lyser opp.

Det forteller Marcus Velin, produktansvarlig for Telias oversiktstjeneste Crowd Insights. Via en videokonferanse viser han på skjermen sin hvordan Oslo nesten over natten ble tømt for mennesker, etter at Erna Solberg innførte nye tiltak for å redusere smitten av coronaviruset den 12. mars.

Mange færre reiser

Over 30 av Karl Johans butikker og utesteder på gateplan er stengt, og handelsstansforeningen har erklært krise. Mens en vanlig hverdag i hovedstaden ser titusener av mennesker pendle fra forsteder og fjerne bydeler for å komme til kontorene sine i sentrum, gjerne via Oslo S eller Jernbanetorget, har bevegelsesmønstrene endret seg drastisk etter myndighetenes tiltak. Og det gjelder ikke bare Oslo, men hele Norge:

– Først og fremst har det vært en kraftig reduksjon i reising innad og mellom kommuner. I gjennomsnitt har vi hatt en reduksjon i reising på 32 prosent i Norge som følge av regjeringens tiltak mot koronaviruset. I Oslo har det enkelte dager vært en reduksjon i reising innad i kommunen på opptil 40 prosent sammenlignet med en normal dag. Trafikken fra omkringliggende kommuner som Bærum og Asker er også mye lavere. Oslo har hatt størst reduksjon i reising i hele Norge. I perioden 12.-19. mars hadde også Oslo også størst reduksjon sammenlignet med de nordiske hovedstedene, forteller Jon Christian Hillestad, direktør for Telia Bedrift til Tek.no.

Trafikken stupte over natta den 12. mars, og fortsatte nedover etter at barnehager og skoler ble stengt.
Telia

Verktøyet de bruker, Crowd Insights, er bygget av Telia selv, og benytter seg av anonymisert data fra mobilnettet deres. All data er helt strippet for informasjon som kan knyttes til enkeltindivider, og de kan bare se på klynger av fem enheter eller mer. Mindre grupper enn dette blir ignorert av systemet. En aktivitet logges hvis en enhet er innenfor et fastsatt område i mer enn 20 minutter.

Reiser til skog og mark i stedet

– Aktiviteten i norske byer er mye lavere nå, og i Oslo har vi blant annet sett en reduksjon på 43 prosent sammenlignet med hva som er normalt. I Bergen og Stavanger er tallene henholdsvis 42 prosent og 33 prosent, forteller Hillestad.

Oslo: (Dra i streken på bildet for å se før/etter)

FØR:
ETTER:

Bergen: (Dra i streken på bildet for å se før/etter)

FØR:
ETTER:

Stavanger: (Dra i streken på bildet for å se før/etter)

FØR:
ETTER:

I stedet for å reise til kontoret og samles i sentrale deler av Norges byer, velger nordmenn i stedet å reise til skog og mark. Det gjelder spesielt Oslo:

– Vi ser at færre folk oppholder seg i selve sentrum og vanlige møteplasser i Oslo, og at aktiviteten nå er mer spredt rundt i byen. Samtidig ser vi en trend at flere trekker ut mot turområder, slik media også har skrevet om. Dette gjelder også i andre byer og tettsteder. Så det er viktig å huske å holde sosial avstand også når man er ute på tur.

– Endret mønstrene seg over natta, eller har det vært en gradvis endring?

– Det var en drastisk endring i reising fra 12. mars når myndighetene først annonserte sine tiltak, deriblant at skoler og barnehager skulle stenges. Aktiviteten i byer som Oslo har også gått mye ned siden 12. mars.

Hva slags endringer tror du vi vil se videre?

– Vi ser nå at tallene har stabilisert seg, og med regjeringens forlengelse av tiltakene frem til 13. april forventer vi at det fortsatt vil være mindre reising og lav aktivitet i Norge og Oslo sammenlignet med hva som er normalt.

Positivt for miljøet

Bruce Rolstad Denby, Seniorforsker hos Meteorologisk institutt.
Meteorologisk Institutt

Den store reduksjonen i reising har hatt positiv effekt på luftkvaliteten vår. Bruce Rolstad Denby, seniorforsker hos Meteorologisk institutt, sjekket målinger før og etter 13. mars, og ser store forskjeller:

– Kort sammenfattet ser det ut at nitrogenoxide-utslipp(NOx) har gått ned med omtrent 20 prosent over hele landet. Siden det meste av utslipp av NOx kommer fra veitrafikk kan dette tolkes som 20 prosent mindre utslipp fra trafikk, skriver Rolstad Renby i en e-post til Tek.no.

Tallene er hentet fra 39 målestasjoner i Norge, og viser gjennomsnittet over hele landet.

Men selv om trafikken har gått ned, har det blitt mer svevestøv de siste ukene. Dette skal skyldes at veiene har blitt tørrere på grunn av sesongendringer, og ikke direkte knyttet til biltrafikken.

– Målt PM10 (svevestøv) etter 13. mars har gått opp 60 prosent sammenlignet med de to ukene før. Fra 14.1 µg/m3 til 22.6 µg/m3. Dette er på grunn av uttørking av veier det siste 2 uke, forklarer Rolstad Renby.

Flere ringer lengre

I tillegg til å få oss til å bevege oss mindre, hadde myndighetenes beskjed den 12. mars en annen effekt på det norske folk. Mange plukket nemlig opp mobilen for å ringe hverandre, langt mer enn på en vanlig dag:

– Fra 12. mars og de påfølgende dagene så vi en kraftig økning i mobil- og databruk. Torsdag 12. mars hadde vi for eksempel nær en dobling av samtaler og 22 prosent mer databruk enn hva som er normalt, sier Hillestad.

I ettertid har imidlertid databruken normalisert seg, selv om den ligger på et stabilt høyere nivå enn før. Folk som ringer hverandre snakker lenger i telefon enn før:

– Våre kunder ringer hverandre omtrent like mange ganger som før daglig, men vi ser en stor økning i hvor lenge folk snakker med hverandre. Etter 10. mars har det vært en nesten dobling av samtaletiden på hverdager, og opp mot 40 prosents økning i samtaletid på lørdag og søndag, sammenlignet med tidligere helger før koronasituasjonen. Bruken av mobildata er fortsatt jevnt høyere enn den var tidligere, men har stabilisert seg nå.

annonse

Les også