Til hovedinnhold

– Chili vil måtte sette opp prisen eller droppe abonnementet fullstendig

Et Nkom-pålegg vil være en gavepakke til Telenor og Telia, mener teleanalytiker.

Stein Jarle Olsen, Tek.no
Stein Jarle Olsen

Før helgen meldte vi at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har henvendt seg til mobiloperatøren Chilimobil med spørsmål om begrensningene de har lagt på Fri Data-abonnementet sitt.

Spesielt gjelder det forbudet mot såkalt tethering, altså å dele datatilkoblingen fra mobilen til en PC eller liknende, som Nkom mener kan være i strid med EU-lovverket om nettnøytralitet.

Teleanalytiker John Strand i Strand Consult mener det kan bety slutten for Chili Fri Data, ettersom dataforbruket vil kunne øke betraktelig uten denne begrensningen.

– Med de vilkår som en virtuell operatør kjøper trafikk inn på, altså at de betaler for hver eneste megabyte kundene bruker, har ikke Chilimobil råd til å lage dette produktet til denne prisen hvis de skal selge trafikken på vilkårene som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil diktere. Det betyr at Chili-kundene som har kjøpt dette produktet med stor sannsynlighet vil miste det, sier teleanalytiker John Strand til Tek.no.

– Telia og Telenor bør juble

Teleanalytiker John Strand tror et Nkom-pålegg vil være døden for Chili Fri Data i nåværende form. Bilde: Varg Aamo, Tek.no

Strand, som riktignok lever av å selge sine tjenester til mobiloperatører, mener en eventuell reaksjon fra Nkom mot Chilimobil i denne saken vil være en gavepakke i fanget på Telenor og Telia.

– Hvis jeg var dem, ville jeg jublet for dette. Chilimobil vil i praksis ha to muligheter: Enten å sette opp prisen eller å droppe abonnementet fullstendig. Nettnøytralitetsreglene skulle i utgangspunktet beskytte kundene, men ender i stedet opp med å hemme konkurransen, sier Strand.

Han sier saken er spennende også sett med internasjonale øyne, da regulatorer i ulike land har valgt ulik tilnærming til nettnøytralitetsreglene.

EU-lovverket inneholder nemlig ingen konkret omtale av datadeling, men konstaterer at tjenestetilbyderen ikke har anledning til å begrense hvilke enheter kunden tar i bruk tjenesten på.

– Nkom har en stor utfordring her. Mye tyder på at de må ta livet av produktet som er med på å skape konkurranse i markedet for mobildata i Norge, sier Strand.

– En overlagt kalkulasjon

Journalist Håvard Fossen i Inside Telecom sier Chili spekulerer i at mange nok med vanlig databruk vil kjøpe Fri Data-abonnementet deres. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Journalist Håvard Fossen i bransjenettstedet Inside Telecom mener ikke saken er like åpenbar.

– Om det hadde vært åpenbart at Chilimobil måtte endre vilkårene, hadde Nkom sagt det på direkten. Nå har de sagt at de skal studere dette og komme med en konklusjon. Altså tolker jeg dem dithen at det er komplisert, sier han til Tek.no.

– Er det en utopi å tilby fri data til 399,- i Norge uten å komme på kant med regelverket?

– Chilimobils tilbud er en overlagt kalkulasjon. De vedder på at nok folk med vanlig bruk av mobildata kjøper tilbudet til at det lønner seg. Selvsagt vil de tape på enkelte kunder, men det er de store volumer de skal tjene penger på, sier Fossen.

– Hva tror du Chilimobil vil foreta seg om de får et pålegg fra Nkom om å endre vilkårene?

– Jeg tror de vil endre vilkårene og finne på noe annet for å begrense de få ekstrembrukerne. Jeg tror Chilimobil har forsøkt å sikre seg mot ekstrembrukerne med det litt ubehjelpelige kravet om at databruken gjelder på egen mobil. Jeg tipper de bare dropper det og gjør et markedsføringsnummer ut av det etter hvert.

– Personlig mener jeg det er en nokså gammelmodig måte å drive med telekom på å prøve å bestemme hvordan kundene skal bruke abonnementet. Da er det ryddigere med en begrensning - som de jo har, sier Fossen.

– Ikke ulovlig

Seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Nkom sier til Tek.no at deres kommentar per nå er at Chilimobil har svarfrist frem til 16. juli.

– Nkom vil etter dette tidspunktet vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging av fra vår side eller om saken avsluttes, skriver han i en e-post.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill står på at de har sitt på det tørre.

– Vi er overbevist om at vi er innenfor både regelverk og «guidelines» for nettnøytralitet. Det vil vi argumentere og oppsummere i vårt tilsvar til Nkom. Merk mine ord: Chili Fri Data er kommet for å bli. Det er det beste for den norske forbrukeren og bra for markedet, sier han, og viser til at Nkom omtaler Chilimobil spesielt i sin ferske rapport om nettnøytralitet (PDF).

Der henviser de til at datakvotene som norske mobilkunder tilbys, er mindre og dyrere enn i en del andre sammenliknbare land – men at Chili-abonnementet sender motsatt signal.

annonse