Til hovedinnhold

Fire av fem fusker på skolen

Norske elever henter stoff i stor skala fra Internett.

Shutterstock
Førsteamanuensis Håvard Skaar ved Høgskolen i Oslo og Akershus.Foto: HiOA

Hele 80 prosent av skoleelevene som var med i en ny studie om plagiat via Internett ble tatt i juks, skriver Forskning.no.

Førsteamanuensis Håvard Skaar ved Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeidet med lærere ved tre videregående skoler.

Elevene skulle ha norskprøve, en litterær analyse av en tekst, og alle hadde tilgang til Internett. Det første treffet de fikk opp hvis de søkte på oppgaveteksten, var imidlertid "lokkemat" fra forskeren. Konklusjonen ble altså at fire av fem elever plagierte deler av teksten som Skaar hadde lagt ut, samt at en fjerdedel av den totale tekstmengden som ble levert inn var kopiert fra Internett.

– Når en så stor andel av elevene valgte å kopiere i så stort omfang, er det rimelig å tro at denne praksisen ikke var ukjent for dem på forhånd, sier Skaar til Forskning.no.

"Svake" studenter plagierte mest

Elevene forklarte i intervjuer at det var vanlig praksis å hente informasjon fra nettet uten å opplyse om kilder. Skaar påpeker at det var de såkalt "svakeste" elevene som plagierte mest, og at de som plagierte mye også hadde dårligere karakterer i norsk enn sine medstudenter.

– Da jeg snakket med elevene, var det en gjennomgående tendens til at de ikke var begeistret for litterær analyse. De ville gjøre oppgaven så raskt og enkelt som mulig, slik at de kunne drive med andre ting, sier Skaar videre.

– Mange opplevde ikke kopieringen som spesielt problematisk, bemerker forskeren.

Skaar konkluderer med at dersom lærere skal tillate bruk av Internett i klasserommet, er de nødt til å tilpasse oppgavene bedre enn det de gjør i dag. Han etterlyser også bedre opplæring i kildebruk.

Kanskje ikke så rart at alle kopierer fra Internett?
Hele 30 prosent av innholdet på Internett er bare en kopi »

(Kilder: Forskning.no)

Mer om
annonse