Slik blir din nye mobilskatt

De som bruker mye får lavere skatt når myndighetene forenkler regelverket.

Regjeringen har besluttet å forenkle sjablongreglene for beskatning av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester), som telefoni og bredbånd.

Fra nå av vil det kun være ett, fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på 4400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Samtidig fjernes detskattefrie bunnbeløpet på 1000 kroner.

Skattlegger ikke SMS-stemming

Til nå har SMS-tjenester, opplysningstelefoner og lignende skulle vært skattlagt. Men forslaget innfører et nytt bunnfradrag på 1000 kroner for slike tjenester.

Det betyr at abonnement på Wimp og Spotify eller stemming på Skal vi danse eller Stjernekamp ikke blir skattlagt for de første 1000 kronene. Noe som for eksempel betyr at du kan stemme 200 ganger i Skal vi danse skattefritt!

Fradraget for egenbetaling endres til i stedet å gjelde for andre tilleggstjenester som betales via abonnementet.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Fjerner pirk

Knut Høylie, fagsjef skatt hos NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening) mener at dette er en god endring:

Foto: Taral JansenDine Penger

– Rent umiddelbart ser endringene ut til å fjerne mye av det pirk arbeidsgivere må følge opp i dag. Endringen har derfor klare positive sider. Dette gjelder både det å fjerne bunnfradraget, oppheve skillet mellom én og flere EKOM-tjenester og å innføre et bunnfradrag på andre kostnader som dekkes over telefonregningen, sier Høylie.

Endringen vil gjelde fra 1. januar 2014.

Les Carsten Pihls kommentar:Mobilskatten bør endres

I budsjettet skriver regjeringen:

«Sjablongen gjelder både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. For de som kun får utgiftsgodtgjørelse skal inntektstillegget begrenses til dekket beløp dersom det er lavere en sjablongbeløpet.»

Beløpet på 4400, tar utgangspunkt i gjennomsnittlige private utgifter til mobil og bredbånd, og tar hensyn til at skattytere kan disponere flere tjenester uten at inntektstillegget påvirkes.

De som kun mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel få lavere inntektspåslag dersom den årlige mobilregninga er lavere enn sjablongbeløpet på 4400 kroner.

Kalkulator:Regn ut skatten din for 2014

Nytt bunnfradrag

Samtidig blir det innført et nytt, skattefritt grunnbeløp på 1000 kroner for fellesfakturerte innholdstjenester og tilleggstjenester som er inkludert i et mobilabonnement betalt av arbeidsgiver.

Det vil si blant annet nummeropplysning, givertelefoner, teletorgtjenester, film- og musikktjenester osv. som faktureres sammen med mobilen eller bredbåndet eller inkluderes i abonnementsprisen.

Fritaket innføres for å forenkle den administrative behandlingen av skatt på slike tjenester.

Går man over 1000 kroner bruk av såkalte fellesfakturerte tjenester, skal det overskytende spilttes i en skattepliktig privat del, og en skattefri jobbdel.

Det fører fortsatt til at arbeidsgivere må ha forsvarlig kontroll med omfanget av fellesfakturerte tjenester, og ikke minst innholdstjenester, for å sikre at overskytende blir behandlet korrekt.

Utdadert ordning

Dagens ordning ble innført i 2006, og har ikke blitt endret siden. Samtidig har markedet endret seg vesentlig siden den gang.

Tall fra 2011 viser at det da var 665.000 arbeidstakere som disponerte en eller flere EKOM-tjenester finansiert av arbeidsgiver - nå er det sannsynligvis enda flere. Dette er bakgrunnen for at regjeringen ser behovet for en enklere måte å gjennomføre denne beskatningen på - også administrativt.

Dine Penger har flere ganger påpekt urimeligheten i dette regelverket og vist hvordan det kan slå feil ut - som i denne saken:Du skattes for å ringe i mobilen for arbeidsgiver

Regjeringen skriver også i budsjettforlaget at de ønsker å endre ordningen i forkant av den nye ordningen for innrapportering fra arbeidsgivere i 2015 (EDAG).

Slik blir de nye reglene for mobilskatten:

Når reglene nå blir endret, slipper du å forholde deg til om du kun får betalt en tjeneste av arbeidsgiver, for eksempel mobiltelefon, eller om arbeidsgiver dekker flere elektroniske tjenester, for eksempel mobil og bredbånd.

Du må skatte av 4400 kroner, og du får ikke noe bunnfradrag på 1000 kroner for privat ringing som i dag. I stedet får du et bunnfradrag på 1000 kroner for andre kostnader som dekkes over telefonregningen.

Slik er reglene om mobil- og bredbåndsskatt i dag:

Arbeidstagere som får dekket såkalte elektroniske kommunikasjonstjenester fra arbeidsgiver skal skattlegges for dette. Skattleggingen er for den private bruken. Det som inngår i disse reglene er dekning av:

  • mobiltelefonabonnement
  • bredbåndsabonnement
  • fast-telefonabonnement

1000 kroner skattefritt først. Arbeidstagere som får dekket telefon og/eller bredbånd fra arbeidsgiver får dekket 1000 kroner skattefritt som et «bunnfradrag».

Det du får dekket utover dette skal til en viss grad skattlegges.

Husk at reglene som gjengis under gjelder for alle utgifter knyttet til telefonabonnement - både faste avgifter og tellerskritt.

Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) regnes som et eget telefonabonnement så lenge du betaler separat fast avgift for dette i måneden.

Kun delvis dekket telefon? Husk at hvis du har betalt deler av telefonregningen selv, så skal skattepliktig fordel reduseres.

Et eksempel:

Utgifter til mobil 5000 kr

- Skattefritt bunnbeløp 1000 kr

- Du betaler selv dekket 2000 kr

= Skattepliktig fordel 2000 kr

Uten din egendekning skulle du ha blitt skattet for 4000 kroner. Hvis egendekningen ikke er tatt med, taper du ca 900 kr i skatt!

Les mer: Prisene faller i bedriftsmarkedet >>

Les også
Nå blir det lavere mobilskatt for de fleste
annonse