Til hovedinnhold

Slik skal Uber luke bort de farlige sjåførene

Vil bruke sensorene i mobiltelefonene til å avsløre risikofylt adferd..

mrmohock/Shutterstock.com

Uber har gjort stort suksess stort sett overalt hvor den er blitt lansert, til tross for kontroverser, og for å tiltrekke seg enda flere brukere forsøker selskapet å finne nye måter å forbedre tjenesten på. Nå melder Uber om en ny og bedre tilbakemeldingsfunksjon til tjenesten.

Hos Uber har allerede et system for tilbakemeldinger hvor kundene kan gi kritikk for klanderverdig adferd, for eksempel at sjåføren kjørte for fort, eller på annen måte opptrådte uansvarlig i trafikken. Det har imidlertid svakheter.

Vil hente inn informasjon fra mobilen

Systemet baserer seg i stor grad på den enes ord mot den andres, så for å sikre mer troverdige tilbakemeldinger har Uber startet testingen av en løsning som henter inn informasjon fra mobilen.

Uber skal nå bli tryggere.
MikeDotta/Shutterstock.com

Løsningen innebærer nærmere bestemt at Uber registrerer data generert av gyroskopet, askelerometeret og GPS-en i sjåførens mobil. Disse dataene vil blant annet kunne avsløre hvor fort bilen kjørte, hvor ofte den stoppet og annen informasjon som er relevant for kjøreopplevelsen og sikkerheten.

For eksempel vil man kunne registrere hvorvidt sjåføren beveger mobilen ofte under kjøreturen, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Skal gi bedre sjåfører

Disse opplysningene gir dermed Uber et empirisk «bevisgrunnlag» når klagene fra sjåførene skal behandles av selskapet. I neste omgang kan informasjonen brukes til å instruere eller eventuelt irettesette sjåføren.

Ifølge Uber er tiltaket først og fremst ment å bedre sikkerheten, og selskapet peker på at mobilbruk i bilen øker sannsynligheten for ulykker betydelig. Ennå er det bare snakk om et pilotprosjekt, og det er uvisst når Uber har tenkt å lansere den nye funksjonen overalt.

Uber skal også gjøre taxiturene mer underholdende: Slik skal de gjøre det »

annonse