Til hovedinnhold

Sony går for toppemisjon i OLED

Sony benytter seg av såkalt Super Top Emission-teknologi på to av sine seneste OLED-skjermer, BVM-E170 og BVM-E250. Vanlige OLED-paneler benytter seg av bunnemisjon ("bottom emission") – en metode som tar i bruk en katode av metall og et kjemisk tørkemiddel for å beskytte OLED-laget mot fuktighet fra luft og vann.

Denne metoden gjør at lys på gå gjennom et lag av Thin Film Transistor (TFT), noe som reduserer totaleffekten av utstrålingen. Sonys Super Top Emission-teknologi skal derimot utstråle lys fra den andre siden. Ifølge Sony effektiviserer dette lysemisjonen og skaper høyere lysstyrke.

Mikrohulrom forsterker farger

Akkurat som ved fluorescerende belegg i CRT-teknologien, sørger kjemien i OLED-emisjonslag for å produsere rødt, grønt og blått lys på en naturlig måte. Disse fargene har ulike bølgelengder, og Sony har utstyrt hver farge med ulik tykkelse på emisjonslaget som skal korrespondere med hver unike bølgelengde.

Disse lagene blir kalt "mikrohulrom", og sørger for at lys gir resonans på innsiden, noe som resulterer i vesentlig høyere intensitet ved og renhet i fargene. RGB-fargefiltere reduserer lys fra omgivelsene og forsterker fargerenhet ytterligere.

Rask og skarp flyt

En annen egenskap ved Sonys Super Top Emission OLED-panel er responstid ved raske bevegelser og flyt. Ettersom OLED-laget ikke består av flytende krystaller, kan det reagere raskere ved enhver elektrisk input og utstråle lys innen milliondeler av et sekund.

Av andre karakteristikker er det verdt å nevne at Super Top Emission OLED-panelet er fullstendig forseglet med glassubstrater, noe som gjør laget isolert fra utenforstående luft og vann.

BVM-E250 skal bli tilgjengelig i midten av april og BVM-E170 blir å få tak i fra og med juni. Hvorvidt dette er internasjonale datoer eller begrenser seg til for eksempel USA eller Asia, er uklart.

(Kilde: OLED-Display)

annonse