Til hovedinnhold

PST vil ha nettdebatter inn i datalagringsdirektivet

– Bør ha plikt til å lagre IP-adresse, dato og identifikasjon, sier PST.

Post- og teletilsynet jobber for tiden med forskriften som skal forme det omstridte datalagringsdirektivet (DLD). I en høringsuttalelse sendt fra Politiets sikkerhetstjeneste kommer det frem at PST ønsker en utvidelse av DLD. De vil at norske nettsteder med løsninger som lar brukere kommentere og poste innlegg på debattsider, bør ha plikt til å lagre IP-adresser og annen informasjon om innlegget.

– Norske virksomheter som tilbyr denne type innholdstjenester, bør etter PSTs syn ha plikt til å lagre opplysninger om IP-adresse, dato/klokkeslett og en ID på det innlegget som ble postet, står det i brevet som er signert av PSTs konstituerte sjef, Roger Berg.

– Dette vil gjøre det mulig å identifisere hvilken IP-adresse som publiserte et gitt innlegg på et bestemt tidspunkt, uten at registreringen rammes av forbudet mot å lagre innholdsdata slik det legges til grunn i høringsnotatet.

– Dataene er helt nødvendige for at myndighetene skal kunne etterforske slike saker, skriver Berg.

Mange lagrer allerede

Informasjon om IP-adresser, dato og en unik ID er informasjon som de fleste debattforum har lagret i all tid. I noen tilfeller vil slik informasjon utleveres ved en politibegjæring, mens andre har gått helt til høyesterett for å få en avgjørelse.

Slik PST nå ønsker å forme direktivet vil aktørene være pliktige til å lagre slike opplysninger, en plikt som ikke eksisterer i dag.

– Det vises til at mange leverandører av innholdstjenester allerede logger denne type data. For å oppfylle de formål datalagringsforskriften er ment å ivareta, er det hensiktsmessig at lagring blir pålagt og ellers underlegges forskriftens regler for behandling av opplysninger, skriver PST.

Møter motstand

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, sier til Aftenposten at han forstår PSTs ønske:

– Men et slikt ønske kan ikke norske medier etterkomme. Det er en type regulering som både er unødvendig og prinsipielt forkastelig, sier han til avisen.

– Det berører både kildevernet og retten til å redigere mediene som man vil innenfor norsk lov. Dessuten er det et sentralt poeng for journalister at man må være uavhengige overfor statsmakten. Det må også folk være trygge på, sier han.

Også Datatilsynet stiller seg i mot forslaget.

– Det var et klart premiss for datalagringsdirektivet at innholdsdata ikke skal lagres, har informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet sagt til NRK.

– Lagringen er ikke problemet, det er behandlingen

Diskusjonsforumet vårt, Diskusjon.no, er Norges nest største debattforum. Ansvarlig redaktør, Per Øivind Skard, vil vite mer om hvordan dataene skal behandles.

– Problemet er ikke et pålegg om lagring av data, men i behandlingen av dem. Vi, som de fleste andre, lagrer allerede denne informasjonen. Problemstillingen blir i hvilke saker en skal utlevere data. Hvor går grensen, spør han.

Om forslaget går igjennom med en plikt til lagring i seks måneder betyr det at PST må sende en forespørsel til tingretten. Tingretten vil i sin tur avgjøre om informasjonen fra debattforumet må utleveres.

Påtalemyndighetene har også en egen «hastemodus» for saker hvor dataene trengs veldig fort. Da kan politiet kreve dataene direkte fra leverandørene, før en domstol godkjenner det i etterkant.

– Vi ser det er flere hensyn som må balanseres, men ytringsfriheten står meget sterkt i Norge. Slik bør det også forbli. I tillegg er det en rekke utenlandske nettfora som ikke trenger å forholde seg til eventuelle særnorske regler. En slik hastemodus eller at private aktører skal kunne kreve data utlevert er vi meget skeptiske til, sier Skard.

– I alle tilfeller mener vi det er viktig å være klar ovenfor brukerne på hvordan man behandler dataene. De skal vite hvordan vi behandler dataene, sier Skard.

Politikerne må bestemme

Post- og teletilsynet, som behandler høringsnotatet, sier at de ikke egenhendig kan avgjøre saken. I direktivet og lovvedtaket fra Stortinget er det lagt rammer for hva som skal lagres.

– Om vi skal utvide bestemmelsen, så må det være en grundig vurdering. Da må det en politisk avklaring til, slik jeg vurderer det, sier Fredrik W. Knudsen, seksjonssjef i Post- og teletilsynet til Aftenposten.

Datalagringsdirektivet skal etter planen innføres 1. januar 2013.

(Kilde: Aftenposten, Høringsuttalelsen)

Mer om
annonse