Til hovedinnhold

Her kjøres det mest  elsparkesykkel i Oslo

Forskerne ble overrasket over hvor mange elsparkesykler som er i bruk hver dag.

Gorm Kallestad / NTB scanpix / TØI

Oslos gater har flommet over av elsparkesykler i sommer, etter at utleietjenester som Voi, Tier og Circ begynte å plassere ut syklene sine rundt omkring i byen.

Det har blitt såpass mange elsparkesykler i gatene at Transportøkonomisk institutt (TØI) ble overrasket over antallet da de gjennomførte en undersøkelse i sommer. De har observert totalt 5128 unike elsparkesykler i Oslo i en treukers periode i juni.

Undersøkelsen viser blant annet at Jernbanetorget – ikke overraskende – er blant de mest populære startstedene for elsparkesyklister.

Dataene deres viser at mange sikter seg inn på Dronning Eufemias gate så fort de har leid en elsparkesykkel på Oslo S. Dette er gaten som går langs «Barcode» ved Jernbanetorget, hvor store selskaper som DNB, PwC og Microsoft har kontorer.

Forskerne observerte omtrent 1000 turer bare fra Oslo S til Dronning Eufemias gate mellom seks og ti på morgenen i testperioden:

Den lille reiseveien mellom Oslo Sentralstasjon og Barcode har blitt et populært sted å bruke elsparkesykler.
TØI

– Tallene viser helt klart at elsparkesyklene i utstrakt grad brukes som «last mile»-transportmiddel fra Oslo S og Jernbanetorget kollektivknutepunkt, forteller Nils Fearnley, forskningsleder hos TØI.

Sanket inn data fra de største aktørene

Nils Fearnley er forskningsleder hos TØI.
Svein Erik Dahl

Undersøkelsen er et samarbeid mellom TØI, Bymiljøetaten, Ruter, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Mye av talldataen de har hentet ut er fra appen Entur.

Entur har fått kontinuerlig innsyn i flere av elsparkesykkelaktørene i Oslo, og har oversikt over ledige sparkesykler, sykkelens ID, posisjon og batterinivå. I sommer var det bare Voi og Tier som ville dele dataen sin med Entur, men i ettertid har også Zvipp blitt med.

Ved å følge helt konkrete elsparkesykler over en lengre periode, kunne de også se hvor mye syklene ble brukt, hvor ofte de ble brukt, og hvor langt de kjørte. De så blant annet at en sykkel hos utleietjenestene i snitt ble brukt syv ganger hver dag. Onsdag, torsdag og fredag var de mest populære dagene, mens søndag har desidert færrest turer.

Turer fordelt på ukedag.
TØI

Kjører raskest om morgenen

Hver tiende elsparkesyklist i Oslo har hatt et uhell, og én av fire har hatt et nestenuhell, viser en annen undersøkelse gjennomført av TØI, melder NRK.

Likevel er snittfarten til elsparkesyklister relativt lav, viser tallene hentet ut fra Entur:

– Snitthastigheten, når distansen regnes i rett linje, ligger mellom 5 og 7 km/t mesteparten av dagen, og 8–9 km/t i morgenrushet, skriver Fearnley.

Rapporten viser også at elsparkesykkelturene i Oslo er kortest om morgenen:

– Leieperiodens gjennomsnittlige varighet varierer fra drøye seks minutter på det laveste tidlig om morgenen, til drøye ti minutter store deler av ettermiddagen.

Reiselengde med ulike transportmiddel, målt i kilometer. Den svarte streken viser gjennomsnittet. Her er det tydelig at elsparkesykler stort sett blir brukt til korte turer.
TØI

Tett i sentrum

Som man kan se på bildet under, er det visse steder i sentrum med langt høyere elsparkesykkeltrafikk enn andre:

Varmekartet viser hvor elsparkesyklene blir brukt oftest i Oslo, med tydelige opphopninger blant for eksempel Oslo S, Nationaltheatret og langs hele Bogstadveien. (trykk på bildet for større versjon)
TØI

– Vi finner en helt klar opphopning av elsparkesykler i sentrale deler av bykjernen og i sentrale knutepunkter. Dette er helt i tråd med hva som er observert i mange andre byer verden over, og som har bidratt til at lokale myndigheter har innført ulike krav til spredning av elsparkesykler og antallsbegrensninger i sentrale områder.

Flere elsparkesykkelselskaper har også innført fartsbegrensninger for syklene sine i visse soner. Voi har for eksempel en fartsbegrensning på seks kilometer i timen langs hele Karl Johan og i parker.

– Fyller et transportbehov i byen

Ifølge TØIs undersøkelse viser undersøkelsene de gjennomførte i juni at elsparkesykler har blitt et populært og nødvendig transportmiddel i byen:

– Totalt antyder dataene våre at det ble foretatt 350.000 turer over treukersperioden. Det tilsvarer drøye 16.000 turer per døgn i snitt. Dette er høyt, og tyder klart på at elsparkesyklene fyller et transportbehov i byen.

Vil du ha din egen elsparkesykkel i stedet for å leie?
Les vår store samletest av elsparkesykler her »

annonse