Til hovedinnhold

Info om Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet.no er navnet på et nytt nettsted som skal følge med på diskusjonen rundt EU-direktiv 2006/24/EC (PDF-dokument). I tillegg har siden et eget forum forbeholdt diskusjon rundt det omstridte direktivet.

Direktivet medfører at all informasjon om hvem du kontakter elektronisk, vil bli lagret i 6 til 24 måneder. Vi har tidligere skrevet en lengre kommentar om det nye direktivet, se Storebror ser deg.

Svært mange vet enda ikke hva Datalagringsdirektivet er for noe, og dette ønsker folkene bak det nye nettstedet å gjøre noe med. Etterhvert vil man kunne finne blant annet intervjuer av teleselskaper, og mye informasjon om hva direktivet faktisk vil medføre.

Bak nettstedet står flere frivillige personer rundt om i landet. Datatilsynet, EFN og professor emeritus Thomas Mathiesen ved UiO er noen av de som stiller seg positive til opprettelsen av nettsiden.

Et åpent informasjonsmøte om direktivet vil finne sted i Oslo, med blant andre Datatilsynet og EFN som foredragsholdere. Dato er enda ikke fastsatt, men informasjon vil komme på Datalagringsdirektivet.no.

(Kilde: Datalagringsdirektivet.no (.DOC))

annonse