Her skal piratene få inntil 10 års fengsel

– De aller fleste er også kriminelle på andre måter, hevder britene.

Storbritannia er i ferd med å bli et svært ugjestmildt land for pirater, etter at landets høyesterett for et par dager siden avgjorde at piratkopiering igjen er ulovlig. Dette var etter at det i en periode hadde vært tillatt under visse vilkår.

Parlamentsbygningen er kanskje majestetisk og pent – men piratene er nok lite glade i de som holder til der nå. Foto: Shutterstock

Nå melder Engadget at lovgivningen er i ferd med å bli enda strengere, i form av en endring i straffeutmålingen. Inntil nå har britiske pirater risikert inntil 2 år i fengsel for kopieringen, men denne strafferammen vil regjeringen øke til hele 10 år.

Ifølge flere av ministrene er endringen i hovedsak et resultat av at «...de aller fleste pirater også er kriminelle på andre måter...». Dermed håper de at en lengre straff på sikt vil kunne hjelpe til med å avkriminalisere disse piratene, samt også virke avskrekkende på andre.

I første omgang vil de fokusere på de som sprer innholdet ulovlig. I praksis er imidlertid alle som både laster ned og opp filer omfattet av lovendringen.

Britiske nettroll risikerer opptil 2 år i fengsel:
...men i Norge kan du straffes enda hardere »

(Kilde: Engadget (1), Engadget (2))

annonse