Til hovedinnhold

Bruk mobilen din som medieserver

Mange nye mobiltelefoner har fått en funksjon som gjør dem i stand til å fungere som medieservere. Teknologien kalles DLNA, og må aktiveres på mobiltelefonen for å virke. Det er først og fremst de mobiltelefonene vi kjenner som multimediemobiler som har slik teknologi. For å sjekke om din mobiltelefon støtter DLNA kan du se etter det spesielle merket (bildet) på esken mobilen kom i, eller du kan lete etter det i telefonens menyer.

Ti høyre har vi satt opp en oversikt over alle mobiltelefoner som er DLNA-sertifiserte (oppdatert 21.04.2010). Det finnes enkelte telefoner som støtter DLNA uten å være offisielt sertifisert.

Standard

DLNA er en forkortelse for Digital Living Network Association, og beskriver et sett med standarder for hvordan enheter skal kommunisere med hverandre i trådløse nett. Hensikten er at ulike medieenheter i samme nettverk skal kunne dele innhold og avspillingsfunksjoner.

Det finnes også løsninger som ikke er DLNA-sertifiserte, men som fungerer på omtrent samme måte. Det er også en viss forskjell på hvilke av standardene de ulike DLNA-enhetene støtter. Mobiltelefonen Sony Ericsson Vivaz støtter for eksempel kun overføring av bilder og musikk, mens en telefon som Samsung Omnia Lite også gjør det mulig med trådløs overføring av video.

En rekke nye TV-er har DLNA innbygget, men den vanligste DLNA-spilleren i norske hjem er antakelig Sonys PlayStation 3 (PS3). DLNA finnes også i noen DVD- eller BlueRay-spillere.

Oppsett

Teknologien er ennå såpass ny, at de ulike produsentene har forskjellige måter å tilnærme seg DLNA på. Dessverre er det ikke ”plug and play”. Felles for alle er imidlertid at telefonen og avspilleren må være i samme nett. Mobiltelefonene krever nødvendig vis at du har trådløst nett. Så må telefonen settes opp til å dele sine mediefiler. Når det er gjort, kan avspilleren ”se” mobiltelefonen som kilde, og spille av filene.
I noen tilfeller kan du også styre det hele fra mobiltelefonen. Den ser alle DLNA-spillerne i nettverket, og du velger hvor filen skal spilles av.
Her tar vi deg trinn for trinn gjennom hvordan vi setter opp Sony Ericsson Aino og Samsung Omnia LIte (samme fremgangsmåte på Omnia II) som mediespillere, og overfører innhold til en Samsung TV og en PS3.
Samsung Omnia Lite


Samsung Omnia Lite er en mobiltelefon med operativsystemet Windows Mobile 6.5. For å komme til menyen trykker du på flagget oppe til venstre på skjermen. Programmet som gjør telefonen istand til å streame heter Connected Home. Samsung Omnia Lite er nokså selvforklarende i måten den settes opp på.
Om nettverksfunksjonen ikke er aktivisert vil du bli bedt om å aktivere WLAN. Deretter velger du det samme nettet som den andre DLNA-enheten er koblet til.
Neste skritt er å velge kilde og fremviser. Du kan faktisk bruke mobilen for å spille av en fil som ligger på PC-en eller en annen mobiltelefon (medieserver) til TV-en. Eller du kan velge mobilen som kilde, plukke en fil, og vise den på hvilken DLNA-enhet du måtte ønske.
Når vi åpner kildelisten på vår Samsung TV, så dukker alle DLNA-enheter i nettverket opp. Så kan vi søke gjennom kilden (i dette tilfellet telefonen) og åpne de filene vi vil spille av.
Starter vi PS3 finner vi telefonen listet sammen med andre DLNA-enheter og medieservere som kan åpnes direkte fra PS3-menyen.

Sony Ericsson Aino


Oppsettet på Sony Ericsson Aino (og andre SE-modeller med proprietært OS) er litt mer omstendelig. Her er ikke en egen applikasjon for deling av innhold. I stedet åpner vi innstillingene, velger trådløst nett og aktiverer dette.
For at andre enheter skal se telefonen må vi også åpne tilkoblingsinnstillingene og velge ”Innholdsdeling”.
Når dette er gjort kan vi finne telefonen både på Samsung-TV-en og på PS3. Men vi kan ikke bruke Aino for å spille av filer fra andre kilder, slik vi kan med Samsungs modell.

Problemer

Samsung Omnia HD har DLNA, men her dukker det opp et problem som gjør at vi ikke får det til å virke. Sony Ericsson Vivaz kan bare overføre bilder og musikk, ikke video.
Sony Ericsson Xperia X10 skal ifølge spesifikasjonene ha DLNA, men det finnes i alle fall ikke på vårt eksemplar.
DLNA-elefoner som støtter DivX kan også spille av disse filene over DLNA. Vi kjørte også HD-video over DLNA uten at det bød på problemer.

Mer om
annonse