Til hovedinnhold

Dette er tallene som viser at nordmenn elsker mobile nettbanker

Vi sjekket med de største bankene i landet.

Jørgen Elton Nilsen, Tek.no

Bruken av mobile nettbanker tar av. Det viser tall Tek.no har hentet inn fra flere av de største bankene i landet, som både tilbyr nettbank og mobil nettbank via en egen app.

Unni Strømstad, Kommunikasjonssjef i Nordea. Foto: Nordea

Ikke bare velger vi nordmenn i stadig større grad å sjekke kontoen, betale regninger og ellers administrere bankkontoene fra mobilen. At vi tar i bruk mobilen har også ført til at vi bruker banken fem ganger oftere enn før.

– Vi ser at bruken av nettbanken flater ut, mens bruk av mobilbank øker. Det sier noe om at banken er mer tilgjengelig på mobil og at mange foretrekker å gjøre bankærend på farten. Mobil og nettbanken står for godt over 90 prosent av kontaktpunktene våre mot kundene, så at bankhverdagen er digitalisert er det liten tvil om, sier Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea, til Tek.no.

Flytter seg fra nett til mobil

Leif-Kjartan Bjørsvik, Kommunikasjonssjef i Skandiabanken. Foto: Skandiabanken

At mobilbanken brukes mye er det heller ingen tvil om. Nordea har hver måned 2,5 millioner innlogginger, en vekst på 50 prosent sammenlignet med året før. Sparebank 1-alliansen har 6,55 millioner pålogginger i mobilbanken, mot 3,6 millioner i nettbanken, mens DNB oppgir en litt annen type tall – at de har 480 000 mobilbrukere. Skandiabankens nye mobilapp har vært tilgjengelig et drøyt halvår, og de ser at 100 000 kunder tar den i bruk.

– Det er mer enn vi hadde regnet med. Siden lanseringen av den nye appen anslår vi at nedgangen i den vanlige nettbanken på PC eller Mac er omtrent 7,5 prosent, sier Leif-Kjartan Bjørsvik, Kommunikasjonssjef i Skandiabanken, til Tek.no, og legger til at denne nedgangen helt klart startet da den nye appen ble lansert, samt at de regner med at mobilbanken vil passe vanlig nettbank i månedsskiftet mellom mars og april.

For de øvrige bankene er det tydelig at mobilbanken enten allerede er dominerende, eller at den vil bli det om kort tid. Hos Nordea er 40 prosent av nettbankbrukerne også brukere på mobil, mens DNB ser at brukerne flytter seg fra nett til mobil. Hos Sparebank1 utgjør mobilbank allerede 65 prosent av det digitale trafikkvolumet:

– Mobilbanken passerte nettbank i påloggingsvolum i mars 2013, forteller Baard Slaattelid, mobilbanksjef i SpareBank 1-alliansen, til Tek.no

Både Sparebank 1 og Nordea legger til at mobilbrukerne deres i tillegg er meget aktive. Nordeas kunder bruker mobilappen fem ganger oftere hver måned enn de bruker nettbanken, mens forholdet er litt lavere hos Sparebank 1.

Mobilbrukerne er mer fornøyd

Baard Slaattelid, mobilbanksjef i SpareBank 1-alliansen. Foto: Sparebank1

Ingen av bankene vi har vært i kontakt med har gjort noen nylige undersøkelser som spesifikt retter seg mot hvorfor kundene tar i bruk mobilbanken, hva de liker og hva som eventuelt får dem til å ikke bruke mobilbanken. Men Nordea har iallfall én overordnet konklusjon:

– Vi tester stadig nye tjenester for mobilbank og ser at kunder som bruker mobilbanken aktivt er mer fornøyde kunder i banken, forteller Strømstad, og legger til at hovedårsaken til at at folk ikke tar i bruk mobilbanken er at de rett og slett ikke kjenner til den.

– Svært mange bruker mobilbanken til å overføre beløp mellom kontoer eller til barna sine, altså kontoer de disponerer. For eksempel i desember hadde vi 321 000 overføringer. Flere og flere bruker også mobilbanken til å betale regninger, nå når mobilbanken gjør det mulig å godkjenne flere regninger på en gang, sier Strømstad.

Foto: Jørgen Elton Nilsen, Tek.no

Sparebank 1 legger til at kundene som tar i bruk mobilbanken åpenbart får et mindre behov for å logge inn i nettbanken, og at det nok er mye av årsaken til at den tradisjonelle nettbanken faller i bruk.

– Men nettbanken har i dag mer innhold enn mobilbank og sånn sett er det ikke mulig «å legge den helt bort». Vår utvikling er derfor sterk vekst i trafikk og brukere på mobilbank, med stabilt, svakt fallende bruk av nettbank, forteller Slaattelid.

At mobilbanken er enkel i bruk mener han er hovedårsaken til den kraftige veksten.

Brukerne er unge

Aldersfordelingen blant mobilbrukerne til Skandiabanken. Foto: Skandiabanken

Så hvem er disse som i snitt sjekker innom mobilbanken sin 20 ganger hver eneste måned? Det korte svaret for alle bankene er at mobilbrukerne er unge folk. I aldersgruppene som følger etter 40 år begynner mobilbruken å bli lav.

– Vi ser flest brukere i aldersgruppen 18-33 år, gradvis færre fra 33 og oppover. Over halvparten av kundene i aldersgruppen 18-33 bruker mobilbank, så faller andelen gradvis fra 44 prosent i aldersgruppen 34-40 og ned til under 10 prosent for de over 70, forteller Marit Elisabeth Giske, Kommunikasjonsrådgiver i DNB, til Tek.no.

Bruken av vanlig nettbank hos Skandiabanken begynte å falle betydelig da den nye appen ble lansert i juli. Foto: Skandiabanken

Mønsteret er tilsvarende hos både Sparebank 1, der 53 prosent av brukerne er mellom 20 og 39 år, mens bare 5 prosent er eldre enn 60 år. Også Skandiabanken ser tilnærmet lik fordeling, men den unge gruppen er her faktisk enda yngre:

– Ikke overraskende står de unge, mellom 18 og 24 år, for hoveddelen av app-bruken, med hele 56 prosent, forteller Bjørsvik.

Når det kommer til kjønn viser det seg at fordelingen mellom mann og kvinne på mobil er mer eller mindre akkurat som kjønnsfordelingen blant kundene i banken ellers.

Mens Sparebank 1, som består av 16 sparebanker over hele landet, ikke ser noen geografisk forskjell i bruken, er forskjellen stor i enkelte regioner for DNB.

Foto: Jørgen Elton Nilsen, Tek.no

– Brukerandelen er minst i Sogn og Fjordane, og størst i Nordland. Det samme ser vi på aktiviteten. Mobilbankbrukerne i Nordland er inne i gjennomsnitt 25 ganger i måneden, det vil si 40 prosent mer enn brukerne i Sogn og Fjordane, forteller Marit Elisabeth Giske, Kommunikasjonsrådgiver i DNB, til Tek.no.

Helgeshopping gir økt bruk

Bruk av mobilbanken til Sparebank1 gjennom en vanlig hverdag. Toppene er rundt lunsj og rett etter jobb. Foto: Sparebank1

Nå som mobilbankene har blitt relativt innarbeidet blant brukerne kan det også være interessant å se på akkurat hvordan og når den brukes. Flere av bankene vi har vært i kontakt med sier at mandag er den dagen i uka flest logger inn:

– Det kan nok forklares med at folk sjekker hvor store utgifter de hadde i helga, forteller Bjørsvik i Skandiabanken, en bank som også ser at appen – i motsetning til nettbanken – er mer brukt på lørdager, trolig fordi vi er ute og handler.

Utover disse helgefenomenene, som rett og slett betyr at vi nå sjekker banken mens vi er på farten, fremfor bare hjemme, er det tydelig at nordmenn bruker banken aktivt på to tidspunkter i hverdagen: I lunsjpausen og på vei hjem fra jobb.

Bankene vi har snakket med er også tydelige på at det som i dag tilbys via nettbanken helt klart ikke er et et endelig tilbud. Flere tjenester og muligheter skal komme til utover året, og Skandiabanken tror dette vil føre til at enda flere tar i bruk mobilappen.

Om kort tid skal også Nordea komme med en funksjon som vil gjøre bruken enda litt smidigere:

– I løpet av februar vil brukerne av Nordea Next, vårt live laboratorium for mobilbanken hvor cirka 700 nordmenn er brukere, få logge inn i mobilbanken med fingeravtrykk-sensorer som Apples Touch ID. Vi er spente på tilbakemeldingene på dette, avslutter Strømstad.

Sitter du fortsatt og sliter med kodebrikken og Java?
Det har du ingen grunn til. Slik kvitter du deg med Java for godt »

annonse