Nyhet

– Tas noen med 3D-printet våpen, må det slås hardt ned på

Norske politikere bekymret over pistoler som ikke kan spores.

Nylig kom verdens første fullt fungerende 3D-printede pistol ut av en skriver i USA, og like etterpå lastet vår fagredaktør pistolen ned til sin PC. På Stortinget er nå flere bekymret over at alle og enhver i praksis kan lage sin egen pistol, bare ved å trykke på en knapp.

Alle partiene Hardware.no har snakket med, har påpekt at slike pistoler faller inn under våpenloven, og dermed krever tillatelse – akkurat som alle andre skytevåpen. De er imidlertid klare på at den nye teknologien medfører en ekstra utfordring for politiet.

– Må slås hardt ned på

Jan Bøhler vil understreke at alle som skaffer seg våpen, uansett hvordan det blir laget, plikter å skaffe tillatelse fra politimesteren.Foto: Stortinget

– Det vil være viktig å følge utviklingen av dette fremover. Det er politiet som håndhever våpenloven, og hvis de fremmer bekymringer om utbredelsen av slike 3D-våpen, så må det bli en sak for oss å se på behov for endringer i våpenloven, sier Jan Bøhler, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Fra motsatt side av det politiske landskapet kimer Fremskrittspartiet inn, og er helt enige.

– FrP ser med bekymring på utviklingen som denne teknologien representerer, og saken viser at vi må ligge i forkant av utviklingen når vi utformer politikk om samfunnssikkerhet, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, som sitter i Stortingets justiskomité for FrP.

Hans Frode Kielland Asmyhr ser med bekymring på at selv om 3D-printede våpen vil kreve tillatelse, vil de være umulige å spore eieren på.Foto: Stortinget

– Politiet og våpemiljøene må følge godt med på denne utviklingen, og dersom noen tas med slike våpen må det slås hardt ned på slik besittelse, mener han.

Alltid mulighet for misbruk

Også i Venstre vekker mulighetene for å lage sine egne skytevåpen oppsikt, og Camille Edi Hille, førstekonsulent i Venstres stortingsgruppe, sier partiet erkjenner utfordringene dette fører med seg.

– Venstre følger utviklingen med stor interesse. Selv om teknologiske nyvinninger nesten alltid utelukkende er positivt, er det dessverre alltid noen som vil bruke teknologien uhensiktsmessig. Det ser vi mange eksempler av, sier Hille.

Hun peker også på at våpenloven ikke skiller på hvordan et våpen blir tilvirket, og at man må ha de riktige tillatelser på plass både hvis man skal lage og eie et slikt våpen.

Kjell Ingolf Ropstad mener 3D-printede våpen må anses som dødelige våpen på lik linje med andre våpen som reguleres av våpenloven.

– Vi innser imidlertid at dette blir et område som det blir vanskelig å få oversikt over, og svært vanskelig å regulere på en effektiv måte, avslutter hun.

Vil ta opp med justisministeren

Kristelig Folkeparti, ved justispolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad, er også urolige. De er opptatt av at kun de som har behov for våpen til jakt, trening og liknende skal ha tilgang til våpen.

– Når denne teknologien blir tilgjengelig vil man enkelt og billig klare å lage våpen selv, noe som overhodet ikke er ønskelig fra vår side. Dette er en sak som jeg og KrF kommer til å ta opp med justisministeren, sier Ropstad til Hardware.no.

– Jeg frykter at uvedkommende kan bruke denne teknologien til å lage våpen som vil bli brukt til alvorlige hendelser. Derfor må regjeringen være i forkant, og gjøre det den kan for å hindre en utvikling der slike våpen lages, og utvanner våpenloven og vår strenge kontroll av våpen, mener han.

Spredningsfaren øker

Henrik Boehlke er partner i Advokatfirmaet Hjort, og sier han kan forstå bekymringen 3D-printede våpen har skapt. Akkurat som politikerne kan han vanskelig tenke seg at det er andre regler som ligger til grunn for egenproduserte plastvåpen, enn for andre våpen.

– Våpenloven slår fast at tilvirking av våpen eller ammunisjon for salg krever bevilgning fra departementet. For å kunne tilvirke våpen til eget bruk er regelen at man må være fylt 18 år, og ha tillatelse fra politimesteren i sitt politidistrikt, forteller Boehlke til Hardware.no.

Boehlke forklarer at brudd på våpenloven som regel regnes som forseelser, som kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Det er imidlertid andre regler som gjelder dersom man prøver å skaffe eller fremstille våpen ulovlig.

– Erverv eller tilvirkning uten tillatelse regnes nemlig ikke som forseelse, men forbrytelse. Da er strafferammen inntil 2 år, og selv forsøk på dette er straffbart. Spredningsfaren blir jo også større hvis det er snakk om enkel produksjon, forteller han.

– Ikke lett å trekke grenser

Da vår fagredaktør skulle laste ned modellfilene, ble vi litt i tvil om dette i seg selv kunne utgjøre et lovbrudd. Dette var fordi det i utgangspunktet kun mangler støpeplast og en 3D-printer før han ville vært i stand til å lage et våpen uten tillatelse. Boehlke tror imidlertid grensene er litt lengre ut, men at dette blant annet vil avhenge av hensikten.

– Grensen mellom den straffefrie forberedelsen og det straffbare forsøket er ikke lett å trekke, men hvis jeg har lastet ned modellen, og har det som skal til for å trykke på «print» vil jeg tro jeg begynner å nærme meg grensen for et straffbart forsøk, sier han.

– Avhengig av hva som er min hensikt med å produsere mitt eget våpen, kan det dessuten tenkes at en slik handling vil rammes av andre straffebestemmelser, hvor en forberedende handling i seg selv er en fullbyrdet forbrytelse, forteller Boehlke.

Her kan du selv se en video av våpenet i bruk:
Dette er verdens første 3D-printede skytevåpen »

Høyre og Senterpartiet kom ikke med uttalelser om denne saken etter våre henvendelser. SV ønsket å kommentere saken, men rakk det ikke før publisering.

Les også
Den 3D-skrevne pistolen blir museumsgjenstand
Les også
Lager programvare som skal gjøre det umulig å printe pistoler
Les også
Her er verdens første 3D-printede mikrobatteri
Les også
Politiet lagde 3D-printet pistol som eksploderte
Les også
Bråstans for selskap bak 3D-printede skytevåpen
Les også
Enorm etterspørsel etter 3D-printet våpen
Les også
I dag lastet jeg ned en pistol fra Internett
Les også
Her er verdens første 3D-printede våpen
Les også
Det 3D-printede våpenet kommer om to uker
annonse