Til hovedinnhold

Full stans for mobilt internett i tog

Etter tre års arbeid har lite eller ingenting skjedd.

Kurt Lekanger, Amobil.no

Toget snirkler seg rundt en sving på gamle, slitne skinneganger. Jeg er snart ferdig med den viktige rapporten jeg har jobbet med den siste halvtimen. Må få sendt den snart – disse traktene er beryktet for dårlig mobildekning. Da høres irritert banning fra fyren i nabosetet i det han ble brutt midt i en samtale.

Virker det kjent? Elendig mobildekning, samtaler som brytes og mobilt internett som går i siruphastighet. Det er hverdagen for veldig mange togpendlere.

Dette til tross for at Samferdselsdepartementet allerede høsten 2009 ga Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide planer for å utvikle mobil- og internettilgang i tog på alle jernbanestrekninger i Norge med passasjertrafikk. Prosjektet fikk navnet "Mobilt Internett på Tog (MIT), og Jernbaneverket fikk pengestøtte for å sette igang et forprosjekt.

Prosjektet har ikke gått på skinner.

Samarbeidet har ikke fungert

For at du skal kunne ringe og surfe fra toget holder det ikke bare at operatørene bygger ut god dekning i friluft. Noen må også sørge for at det er dekning i tunnelene, og det er nødvendig å installere repeatere inne i togene for å forsterke signalene. Det krever et samarbeid mellom flere parter.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor forteller til Mobilen.no at hele prosjektet med mobilt internett på tog mer eller mindre har strandet, og at samarbeidet ikke har fungert så bra som det burde gjort.

Ifølge Amundsen skulle Jernbaneverket stille sine master til gratis disposisjon for operatørene, slik at Telenor og andre operatører kunne sette inn sitt utstyr. Så skulle Jernbaneverket bytte ut repeatere i tunneler slik at disse fungerte med moderne 2G-, 3G- og 4G-nett. NSB skulle på sin side forplikte seg til å bytte ut repeatere ombord i togene, og montere repeatere i togsettene som manglet dette.

– Men hele prosjektet ble endret, og det ble aldri signert noen bindende og forpliktende avtale mellom partene. NSB var plutselig ikke interessert i tale, men mest data, og lagde en løsning selv med trådløse rutere med Ice og Telenor, sier han.

Jernbaneverket mener operatørene gjør for lite

Senioringeniør Martinus Grimsmo i Jernbaneverket er enig i at dekningen langs jernbaneskinnene mange steder er altfor dårlig, men mener det er operatørene som har gjort for lite. Han mener også at dette vil kunne være lønnsomme investeringer for operatørene.

Jernbaneverket startet for to år siden et prosjekt for å installere repeatere i tunneler mellom Lillehammer og Skien. Alle tunneler mellom Lillehammer og Larvik ble bygget ut.

Men det hjelper lite å ha god dekning i tunneler, hvis dekningen utenfor tunnelene er dårlig.

– Her mener jeg operatørene har et businesscase. Det som skjer nå er at alle skal bruke sine smartmobiler eller nettbrett samtidig, og da blir det for dårlig kapasitet – selv om kapasiteten egentlig er mye bedre enn den var for noen år siden, sier Grimsmo.

Telenor tar selvkritikk

Amundsen i Telenor synes Jernbaneverkets prioritering med å bygge ut kun på strekningen Lillehammer-Oslo-Skien er en merkelig prioritering, og at de heller burde prioritert ut fra hvor det er flest reisende.

Men Amundsen ønsker ikke å legge all skyld på én aktør, og mener både NSB, Jernbaneverket og operatørene selv har et ansvar for at dekningen er så dårlig som den er. Ingen av partene, heller ikke Telenor, har forpliktet seg til å gjøre det de skulle gjøre. NSB har ikke byttet ut repeaterne, og Jernbaneverket har heller ikke gjort det de skulle gjøre.

– Vi har bygget ut noe dekning , men ikke overalt. Men jeg kan ikke forplikte meg til å bygge ut masse, hvis ikke NSB bytter ut repeaterne på togene. Men det er Jernbaneverket som eier prosjektet, og de som må ta grep, sier Amundsen.

Vil ikke gi hele gevinsten til operatørene

IT-sjef Peter Hausken i NSB bekrefter overfor Mobilen.no at det er repeatere kun for tale i NSBs tog, men sier også at det på lokaltogene er såpass liten "dempning" av signalet at det ikke er behov for repeatere – det skal holde at operatørene får bygget skikkelig dekning utendørs.

Samtidig mener han NSB har en god løsning ved at de tilbyr trådløst internett (Wi-Fi) ombord, som benytter både Telenors og Ice sine nett.

– Det er vanskelig å investere tungt i repeatere når vi har både tale og databiten dekket på alle tog unntatt lokaltogene. Da er det Telenor og NetCom som sitter igjen med gevinsten, sier Hausken.

Han mener Telenor ikke har gjort noen innsats for å bedre dekningen, og i dag peker alle senderne sine mot veiene og ikke jernbanen. Men når det blir bygget ut i 800 MHz-båndet vil mye løse seg av seg selv, tror Hausken. Signaler over 800-båndet rekker over større avstander, og det vil fungere bedre i et tog som beveger seg i stor fart, forklarer IT-sjefen.

– Teknologisk sett er det løsbart, men jeg har en følelse av at alle peker på alle. Men jeg har bare ett mål, og det er at det skal bli bra, avslutter Hausken.

Lover bot og bedring

Teknologidirektør Sverre Kjenne i Jernbaneverket innrømmer at samarbeidet ikke har gått på skinner.

– Jeg konstaterer at fremdriften mellom NSB, operatørene og Jernbaneverket har stoppet opp. Nå har det vært mange involvert i saken, og jeg skal ikke plassere skyld hos noen av aktørene. Det er mer konstruktivt å ta initiativet til å vurdere hva som kan gjøres videre, og det gjør vi nå. Første teststrekning er som du kjenner til i gang, og vi kan nå evaluere hvordan vi kommer oss videre. Jernbaneverket setter seg i førersetet for den prosessen, sier Kjenne.

Tilbake på toget. Jeg trykker febrilsk på Send-knappen, håper det ikke er for sent. Men vi er på Skotbu, og det er lenge til neste gang det er dekning. Viktig eller ikke – sjefen må vente en stund på den rapporten.

Her kan du lese hva Samferdselsdepartementet mener om dekningsproblemene.

Les også: Kommentar: – Må mobilsurfingen virkelig gå så tregt?

Hvordan opplever du mobildekningen på de togstrekningene du kjører til daglig? Diskuter i kommentartråden under.

annonse