Har du gull i skuffen hjemme?

En ny internasjonal undersøkelse viser at kun tre prosent resirkulerer sine mobiltelefoner. Dette til tross for at de aller fleste har gamle telefoner liggende i skuffer og skap hjemme.
Det mest skremmende er kanskje at tre av fire ikke engang vurderer resirkulering som en mulighet. Nesten halvparten av de 6.500 menneskene i undersøkelsen vet heller ikke at det går an.

Inneholder gull
De aller færreste vet heller ikke at gamle mobiler er gull verdt. For det har tidligere kommet frem at gamle mobiltelefoner inneholder mer gull enn det som utvinnes fra ordinære gullgruver.
Mens ett tonn råmateriale fra gullgruver i snitt kun inneholder 5 gram gull, inneholder gamle mobiler mer enn 150 gram gull per tonn. Nå er det riktignok ikke så mye selve forbrukeren kan få ut av dette, men at det er viktig for bransjen å få tak i gamle mobiler er det liten tvil om.
Vil ha mer resirkulering
Derfor er det ikke så overraskende at Nokia nå setter i gang et stort program for å bedre informasjon om hvor og hvordan folk kan levere inn sine gamle telefoner. For også miljøeffekten skal være stor.
- Dersom alle de tre milliarder menneskene over hele verden som eier en mobiltelefon hadde returnert én terminal hver kunne vi ha spart 240.000 tonn med råmateriale og redusert klimagasser tilsvarende det å fjerne fire millioner biler fra veiene, sier director of environmental affairs i Nokia, Markus Terho.
Nokia tilbyr nå returprogrammer for mobiltelefoner i 85 land over hele verden. Det er mulig for kundene å levere inn slike i alle Nokia-butikker, i tillegg til over 5.000 servicesentre over hele verden.
Spørsmålet er om dagens miljøfokus er nok for å få folk til å levere inn telefonene sine. Kanskje en mulig panteordning hadde vært mer interessant for folk?

Les også
Nokia i gull og glitter
Les også
Er billigmobiler bra for deg?
Les også
Bruk og kast denne mobilen
Les også
Din gamle mobil er gull verdt
Les også
Kast mobilen etter bruk
annonse