Til hovedinnhold

Barn arbeider for Telenor

Det er en dansk TV-dokumentar som avslører at Telenor-eide GrameenPhone og svenske Ericsson bruker barnearbeid, skriver Aftenposten.
Her kommer det frem at arbeiderne jobber med helseskadelige tungmetaller og kjemikalier, i stor grad uten beskyttelse. Til tross for en lovpålagt 18-års aldersgrense, avdekkes det at de har 13-åringer i arbeid, og forurenset spillvann har rent ut på rismarkene. Én arbeider falt ned i et usikret syrebad og døde.
- Vi er sterkt berørt av saken og de menneskelige sidene ved den. Dette er helt uakseptabelt. Vi har kurset underleverandørene i helse, miljø og sikkerhet, men vi har helt klart vært for dårlige til å følge opp i etterkant, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas i en videokonferanse med utvalgte skandinaviske medier.
Etter at Telenor fikk vite om dokumentaren, har de gjennomført inspeksjoner hos fem leverandører av mobilmaster. Ett av selskapene er sagt opp, skriver avisen.
Telenor eier 62 prosent av GrameenPhone, mens Grameen Telecom og Grameen Bank, som fredsprisvinner Muhammad Yunus har bygd opp, eier 38 prosent.

Mer om
annonse