Til hovedinnhold

Kan døve bruke mobiltelefon?

Telemuseet åpner i morgen en ny utstilling med fokus på funksjonshemmede og deres teknologiske utfordringer og hjelpemidler. Vi tok turen for å se hva utstillingen kan by på. Det er slett ikke lite.

Utfordringer og hjelpemidler

Med utstillingen "Lufta er for alle", som åpner i morgen, ønsker Telemuseet å vise frem noen av de utfordringene funksjonshemmede møter ved ny teknologi. Samtidig vil de gjerne vise frem noen av mulighetene som etter hvert fins.

- Teknologien fungerer både som et hjelpemiddel og en utfordring. For eksempel om du ikke er på nett vil du ha problemer med å delta i demokratiet og dette handler i stor grad om ytringsfrihet. Vi ønsker å gjøre folk bevisste på hva slags hindringer funksjonshemmede står ovenfor, og også hva slags hjelpemidler som er tilgjengelige, forklarer Laila Andersen, informasjons- og markedssjef hos Telemuseet.

Gir menn kvinnestemme

Hun peker på at selv om teknologien utvikler seg er det ikke alltid den er så universal som man gjerne skulle ønske. Noen ganger kan den også medføre lite anvendelige resultater.

- En av personene som presenteres i vår utstilling er Lars-Ivan, han har cerebral parese og benytter seg av talesyntese for å kommunisere. Problemet er at den eneste gode talesyntesen som er utviklet i dag kommer med kvinnelig stemme. Det syns han er veldig uheldig. Det er derfor viktig at programvaren som utvikles også oppdateres og tas videre, forklarer Andersen.

Presenterer syv utfordringer og syv løsninger

I sin utstilling presenterer Telemuseet syv personer som benytter teknologiske hjelpemidler daglig. Her finner du både døve, blinde, eldre og en person med dysleksi. Besøkende på utstillingen får høre deres historier, bli kjent med de utfordringene de møter i det daglige, og får se og teste ut hjelpemidlene de tar i bruk. Her finner du maskiner som skriver ut i braille, blindeskrift, og maskiner som oversetter nettsider til samme språket. Du kan også få teste ut briller som kommer med et spesialutviklet kamera. Med disse brillene og kameraet kan du styre en rullestol, åpne dører og skru på skjermer.

Telemuseet viser også frem apparater som leser farger, mobiltelefoner tilpasset svaksynte og tekstscannere som overfører tekst fra papir til maskin og leser opp denne høyt.

Kan døve bruke mobiltelefon?

Så hva slags mobil tar så egentlig døve i bruk? Akkurat den samme som deg og meg forklarer Anne-Mette Boger, prosjektleder for utstillingen. Ifølge henne har videotelefoni, en funksjon du skulle tro svært få bruker, medført en revolusjon for døve.

- Ved hjelp av 3G og videotelefoni kan døve prate på tegnspråk via mobilen. Dette har vært svært nyttig for mange. Samtidig bruker blinde videotelefoni om de trenger hjelp med å finne frem. Vi mobilen kan de vise frem til andre personer hvor de befinner seg, og så bli ledsaget til riktig sted, sier Boger.

Hentet italiensk ekspertise

Men Telemuseet har ikke satt opp hele utstillingen alene. Med seg på laget har de fått IBM som har sendt opp et team fra Italia til Norge. De har jobbet mye med utvikling av teknologi for funksjonshemmede, og de viser frem mye av dette på Telemuseets utstilling. Blant annet har de satt opp en egen skattejakt som både barn og voksne kan følge ved hjelp av mobilen.

Rundt i utstillingen henger det en rekke kodelapper. Ved å laste ned et program via bluetoothen på din mobil kan du løse kodene. Men først må du ta bilde av kodene med din mobilens kamera.

- Vi forsøker her å kombinere ny og gammel teknologi. Museer har ofte stram økonomi, og det å kjøpe inn avansert utstyr for å gjøre utstillingen tilgjengelig er ofte dyrt. Ved hjelp av denne metoden kan folk ta i bruk den teknologien de allerede har, og så få den informasjonen du ellers ville fått med for eksempel en audioguide, forklarer den italienske utvikleren Nicola Palamarini.

Utviklet for blinde og døve, nyttig for alle

Ved hjelp av kodene får publikum informasjon på mobilen om hva det er de står å ser på via tale, tekst og bilder. Systemet ble originalt utviklet med tanke på blinde og døve, men informasjonen kan være nyttig for alle og enhver. I første omgang har kodene blitt satt opp som en skattejakt med gåter, men denne teknologien kan vise seg å være nyttig både på andre museer og i mer kommersielle foretak. Via systemet kan du for eksempel få opp et kart som viser deg hvor du er. Det kan fort bli nyttig i store uoversiktlige kjøpesentre. Eller teknologien kan komme godt med for kjapt å få informasjon om matvarene du har tenkt til å kjøpe. Programmet kan også kobles opp mot Google Earth og gi deg oversikt over din reiserute og hvor du har vært.

På Telemuseet kan du også programmere din egen kodebeskjed som du kan henge igjen som en hilsen til andre besøkende. Her vil det utvilsomt komme opp en del interessant i tiden fremover.

Lager egne "blindestier"

Men det italienske teamet har ikke bare lekt seg med kodede beskjeder. De har også satt opp en egen bane bestående av små radiochipper, RFID-brikker. Ved hjelp av bluetooth, en spesialdesignet blindestokk og mobiltelefonen kan blinde og synshemmede få informasjon mens de går. Informasjon som er lagret i RFID-brikkene sendes til stokken som igjen sendes til mobiltelefonen. Mobiltelefonen kan så gi informasjon via tale eller lydsignaler.

- Ved hjelp av dette kan blinde og synshemmede få langt mer informasjon enn de tidligere har hatt tilgang til. RFID-brikkene kan inneholde informasjon om landskap, eller også om plassering av varer i butikkhyllene. Systemet kan også advare mot hindringer, forklarer Anthony Herwe, utvikler fra IBM Italia.

Kan brukes i landmineområder og for markedsføring

Systemet kan også benyttes på andre fronter. Ved hjelp av brikker plassert i sko kan du for eksempel motta reklame rett fra butikkene angående produkter du er ute etter. For butikker vil utvilsomt dette ha et enormt markedsføringspotensial.

- Det er veldig spennende å se at teknologi som dette utvikles for døve, blinde og synshemmede først. Dette er en gruppe det vanligvis er lite fokus på og utviklinger pleier vanligvis å gå andre veien. Denne teknologien kan for eksempel brukes i minebelagte områder for å lede folk på trygge veier, påpeler Laila Andersen.

Stor fare for senebetennelse

Magnus Kjesrud jobber hos IBM og er stekt synshemmet. Han er glad for utviklingen. Samtidig har han noen synspunkter som utviklerne nok bør ha i mente. Dagens stokk er for det første alt for tung.

- Med en slik stokk til vanlig ville jeg fort pådra meg senebetennelse. Men mulighetene her er veldig mange, påpeker han.

Utviklingen glemmer ofte tilgjengelighet

Han er selv meget teknologisk interessert og følger aktivt med på utviklingen av teknologi for blinde og synshemmede. Han mener utviklingen innen IT generelt til tider går litt fort.

- For 6-7 år siden var det å benytte seg av internett en enkel prosess. I dag utvikler standardene seg utrolig fort, og tilgjengeligheten er ikke alltid på plass. Denne blir ofte glemt i arbeidet. Som synshemmet er det viktig at jeg får informasjon på samme tid som alle andre, ikke lenge etter. Det er derfor viktig å få inn tilgjengelighet i alle standarder som utvikles, påpeker han.

Har tro på RFID

Samtidig tror han selv at løsninger med RFID-brikker kan være viktig for fremtiden.
- Når jeg kan gå på flyplassen i Oslo, få informasjon om flightnummer, tid og avgangssted via RFID, finne kofferten min ved hjelp av RFID og så gå ut til bussholdeplassen og finne riktig buss ved hjelp av RFID-scanner, så vil det bli langt enklere å reise enn før. Jeg vil fortsatt ha med meg en annen person når jeg kjøper klær da dette er en kjønnsmessig vurdering, men det er viktig å skape muligheter for at blinde og synshemmede kan klare seg i størst mulig grad på egenhånd, forklarer Kjesrud.
Utstillingen "Luften er for alle" åpner i morgen 3. desember, som er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil åpne utstillingen, mens Cato Zahl Pedersen vil fortelle om sine erfaringer. Utstillingen vil være åpen en god tid fremover og vil stadig utvides med nye hjelpemidler og teknologiske produkter. Telemuseets tradisjonelle utstilling vil fortsatt være på plass, og nå mer tilgjengelig enn noengang. Telemuseet holder til på Teknisk Museum på Kjelsås.
Her kan du lese mer om utstillingen "Lufta er for alle" og om Telemuseet.

Mer om
annonse