Til hovedinnhold

Norsk initiativ for bedre mobilrettigheter i Norden

Skal jobbe for bedre informasjon og mer pålitelige dekningskart .

Shutterstock

De nordiske direktørene for reguleringsmyndighetene innen telekommunikasjon skal opprette en felles arbeidsgruppe for å styrke forbrukernes rettigheter. Det skriver det norske Post- og teletilsynet i en pressemelding.

Den nye arbeidsgruppen skal blant annet jobbe for tydeligere og bedre forbrukerinformasjon, nettnøytralitet og for bedre dekningskart for mobiltelefoni.

«Med felles utfordringer og likeartete markeder, har de nordiske reguleringsmyndighetene gode forutsetninger for å finne felles løsninger innen områder som er problematiske for forbrukerne», sier de nordiske direktørene i en felles uttalelse.

Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet.Foto: Post- og teletilsynet

Mange av de samme problemene

Ifølge Post- og teletilsynet opplever mange forbrukere mange av de samme problemene når de kjøper og bruker telefoni og bredbånd i de nordiske landene. Mange av de største operatørene er representert i flere av landene, og markedssituasjonen er i stor grad den samme. Dette mener direktørene gir gode forutsetninger for et vellykket samarbeid.

«I fjor sendte de nordiske landene en felles henvendelse til Kommisjonen, med anmodning om merkeordning for mobiltelefoner. Norden kan med fordel samordne seg i saker som er like på tvers av grensene», skriver Torstein Olsen, direktør i Post- og teletilsynet i pressemeldingen.

Forbrukerombudet er også på krigsstien:
– Ikke la deg lure av 4G-reklamen »

annonse