Til hovedinnhold

NSA lagrer telefonsamtaler i én måned

Kan avlytte et helt land.

Wikipedia Commons

Ifølge dokumenter lekket av varsleren Edward Snowden, har NSA muligheten til å lagre absolutt all telekommunikasjon i et helt land, slik at det kan spilles av senere ved behov.

Avlyttingsprogrammet, som har kodenavnet MYSTIC, har et verktøy kalt RETRO, som kan lagre all taletrafikk i ett land i én måned. Den månedsgamle informasjonen skrives så over automatisk av ny informasjon.

MYSTIC skal ha blitt iverksatt i ett bestemt land i 2001, og det antydes i Snowden-materialet at fem eller seks land til skal ha blitt innlemmet i eller klargjort for bruk av teknologien, skriver Wall Street Journal.

RETRO-løsningen gir muligheten til å hente fram samtaler av interesse som ikke ble fanget opp av den opprinnelige screeningprosessen. Ifølge et sammendrag lytter NSA bare en «en fraksjon av én prosent» av de lagrede samtalene. Likevel er dette en svært ressurskrevende oppgave.

Lover at uskyldige får være i fred

En talsperson for NSA beklaget medienes «pågående og selektive rapportering» av amerikanske etterretningsteknikker, noe som blir betegnet som skadelig for den amerikanske etterretningsinnsatsen.

NSAs mandat er overvåking utenfor USAs grenser for å ivareta nasjonens sikkerhet. I amerikansk offentlighet handler derfor debatten i stor grad om amerikaneres personvern blir krenket eller ikke. President Barack Obama har imidlertid lovet at NSA ikke overvåker privatpersoner som ikke truer rikets sikkerhet.

Den typen informasjonsinnhenting NSA bedriver med MYSTIC-programmet, er ekstremt dataintensivt og kapasitetskrevende. Ifølge Wall Street Journal foreligger det allerede indikasjoner på at informasjonsmengdene sprenger både båndbredde og lagringskapasitet hos NSA. NSA skal derfor ha prioritert å sette fart på sitt arbeid med skylagring og et enormt datasenter i Utah.

Les mer: Disse leverandørene har NSA-bakdører

Kilde: (Washington Post)

annonse