Til hovedinnhold

Strømmetjenester kan måtte slette hundrevis av titler i Europa

Bare Netflix er innafor kravet på 30 prosent «lokalt» innhold.

For to år siden satte EU et tydelig krav til de store strømmeaktørene: Plattformene må inneholde minst 30 prosent «lokalt» innhold, altså innhold produsert i Europa.

De fikk to år på seg å føye seg etter de nye reglene, og nå nærmer sluttdatoen seg. En ny måling viser at amerikanske Neflix er den eneste aktøren som foreløpig klarer å innfri EUs krav, mens flere av konkurrentene henger etter. Det melder Variety.

Klarer ikke aktørene å nå grensen på 30 prosent kan det hende de vil slette noe av det ikke-europeiske innholdet for å øke andelen europeisk innhold.

Ettersom samtlige av de største strømmeaktørene er amerikanske, med mye amerikansk innhold, vil nok dette i praksis bety fjerning av amerikansk innhold.

I rapporten nevnes for eksempel Netflix’ 28 prosent andel europeisk i Storbritannia.

– Netflix kan enten legge til 408 europeiske titler eller fjerne 953 ikke-europeiske titler for å nå grensen på 30 prosent.

Kravet til antall prosent lokalt innhold ble for øvrig hevet fra 20 til 30 prosent, hvor tanken er at det skal bidra til «støtte for den kulturelle manfoldigheten».

Ampere Analysis

Ikke 30 prosent i alle land

Det er analysefirmaet Ampere Analysis som har tatt et skråblikk på innholdsprosenten til de ulike strømmetjenestene.

Netflix får altså tommelen opp, hvor snittet nå ligger på 30 prosent, selv om det ikke er alle land som har fullt så mye andel isolert sett. Grafene viser at vi her i Norge angivelig har 30 prosent tilgjengelig, mens land som for eksempel Island, Sveits og Frankrike ligger noe under.

I den andre enden er det også land som har mer enn 30 prosent, der Nederland troner øverst.

Disney+ er langt unna målet

Mens Netflix nå oppfyller kravene til EU, henger noen av konkurrentene litt bak.

Amazon overstiger kravet i flere europeiske land, men har likevel en andel helt ned i 16 prosent i de dårligste tilfellene. Til sammenligning så ligger HBO Max angivelig over 25 prosent i de fleste landene.

Verstingen i klassen, i alle fall blant de som er med, er Disney+. Her skal snittet nå ligge rundt 10 prosent, hvilket betyr at de har en solid jobb å gjøre før de er oppe og nikker med Netflix.

Apple TV+ er blant operatørene som ikke nevnes i denne undersøkelsen.

De nye reglene fra EU trådde i kraft i september 2020, hvor EU-landene har blitt gitt cirka 2 år til å implementere lover rundt det nye kravet.

annonse