Tek.no

Nyhet

Telenor tilbake i NIX?

André Kristoffer Dahl
12 Sept 2007 06:15

Det ble ramaskrik uten like da Telenor i juni meldte at de trekker seg ut av NIX. NIX (Norway Internet eXchance) er navnet på Universitet i Oslos knutepunkt mellom de ulike nettilbydere (ISP-er) og andre store nettaktører i Norge. Ved å være tilkoplet NIX kan brukere på ulike nettverk raskt utveksle informasjon.

Telenor trakk seg ut fordi de ønsket å ha bedre kontroll over hvem de utveksler trafikk med. Selskapet ønsker at innholdsleverandører skal betale Telenor for trafikk som går på deres nett. Kritiske røster peker imidlertid på at dette vil være som å betale for samme tjeneste to ganger, da Telenors kunder allerede betaler for sin internettilknytning.

Nå melder imidlertid Journalisten.no at Telenor trolig vil melde seg inn i NIX igjen i løpet av året. Årsaken til helomvendingen fra Telenor skal ifølge Berit Svendsen, sjef for Telenors fastnett, være at NIX har endret reglene for samtrafikk til hva som er vanlig internasjonalt.

Reglene til NIX ble nemlig nylig oppdatert, samtidig som flere nye knutepunkter ble lansert. De nye knutepunktene i NIX-nettverket er BIX (Bergen), TRDIX (Trondheim), TIX (Tromsø) og SIX (Stavanger). Fra før er NIX1 og NIX2 stasjonert i Oslo.

I de nye reglene kan vi blant annet lese at selskaper som skal være tilkoblet NIX må ha en avtale om trafikkutveksling med minst to andre selskaper i NIX.

(Kilde: Journalisten.no)

annonse

Les også