Til hovedinnhold

Google Maps legger til farger og detaljer

Karttjenesten ønsker å bli bedre og enklere å bruke.

Det blir mye lettere å se de forskjellige naturområdene på Island etter oppdateringen, med tydelige skiller der isbreene ligger.
Google
Vegar Jansen

Det er vel ingen tvil om at den nettbaserte karttjenesten Google Maps er populær, men spesielt spennende å se på er den ikke – i hvert fall ikke dersom vi holder oss til standard visning. På de femten årene tjenesten har vært i drift, har det skjedd lite med tanke på bruk av farger og detaljer i kartet.

Men dette vil nå Google gjøre noe med. I tiden fremover skal det komme oppdateringer som gir kartene både flere detaljer og farger, får vi vite i et blogginnlegg.

Dette vil kunne heve brukeropplevelsen og gjøre det langt enklere å utforske kartet visuelt. Også på gatenivå er det snakk om at vi skal få med oss flere detaljer om omgivelsene, som mer nøyaktighet i form og bredde på veier, samt fortau og overganger.

Flere fargenyanser

Etter hva vi kan se av eksempler som sammenligner «gamle» og «nye» Maps, er det ingen tvil om at flere fargenyanser gjør det lettere forstå hva kartet viser. Ifølge Google har de brukt datamaskiner til å tolke satellittbilder for bedre å kunne skille mellom fjell og vidde, skog, vann, is og snø, samt tørre områder.

Bruk av flere farger gjør det mulig å kjappere skille mellom forskjellige typer terreng og vegetasjon – eller se slikt som grenser for nasjonalparker.
Google

Dette fører til at det blir langt enklere å bruke vanlig kartvisning til å se slikt som høye fjelltopper, og flere varianter av eksempelvis grønt vil gi en bedre forståelse av forskjeller i vegetasjon.

Marokko før og etter.
Google

Bedre for gående og syklende

Den andre store forandringen i Google Maps vil altså skje på gateplan. Til dels i forbindelse med at det i forbindelse med pandemien er blitt et større fokus på «personlig» transport, vil det komme bykart som skal gjøre det noen hakk enklere å finne og planlegge gode ruter for de som vil spasere eller sykle.

Dette gjøres ved å både gjøre kartene mer nøyaktige og legge til flere detaljer, slik at det går an å se slikt som fortau, sykkelruter, overganger og så videre.

Google

Dette virker kanskje litt søkt for mange av oss her hjemme, men alle som har vært litt rundt i verden vil være klar over at ikke alle byer har like gode muligheter for gående og syklende. Amerikanere spesielt er kjent for å være et kjørende folkeslag.

Derfor kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at Google vil starte med utrulling av mer detaljerte bykart for San Francisco, New York og London over «kommende måneder», med planer om å utvide med flere byer etter hvert.

Vi kan neppe regne med å at noe vil skje i kartet til den norske gjennomsnittsbyen med det første, altså.

annonse