Tek.no

Nyhet

Norsk advokatfirma: – Huawei Norge er ikke forpliktet til å gi informasjon til kinesiske myndigheter

Pa Photos, Yui Mok
3 Juni 2019 09:35
annonse

Mobil- og infrastrukturleverandøren Huawei har blitt kalt en sikkerhetsrisiko av myndigheter i en rekke land.

Det skyldes hovedsaklig en kinesisk lovendring i 2017 som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid».

– Ingen forpliktelser

Nå har Huawei blant annet fått det norske advokatfirmaet Wikborg Rein til å gå gjennom de kinesiske lovhjemlene. Deres konklusjon er klar:

– Det er vår oppfatning at de relevante hjemlene ikke inneholder forpliktelser som pålegger norske Huawei å samarbeide med kinesiske myndigheter innenfor områder som antiterrorisme, cybersikkerhet og etterretning. Selskapet er heller ikke forpliktet til å gi kinesiske myndigheter informasjon eller tilgang til produkter solgt og utplassert i Norge, eller å deaktivere slike produkter. Det kinesiske morselskapet som produsent av produkter solgt og levert til norske Huawei er heller ikke underlagt rettslige forpliktelser til å bistå med slik aktivitet, sier partner og ansvarlig advokat i Wikborg Rein, Geir Sviggum, i en pressemelding.

annonse

Wikborg Rein har sammen med britiske Clifford Chance gått gjennom en analyse gjort av det kinesiske selskapet Zhong Lun. Spesielt har de sett på lovene om kontraspionasje, anti-terrorisme, cybersikkerhet og nasjonal etterretning.

– Ikke unikt for Kina

Konklusjonen er i hovedsak at disse lovene ikke har såkalt «extra-territorial effect», altså at de ikke gjelder utenfor Kina, og derfor ikke omfatter Huawei Norge.

– De fleste land har lover og reguleringer som gir makt til nasjonale myndigheter til formål som kontraspionasje, anti-terrorisme, cybersikkerhet, nasjonal etterretning og statssikkerhet. Dette er ikke unikt for Kina, og vi klarer ikke å se at kinesisk lov gir statlige myndigheter makt som går nevneverdig lenger enn hva som må anses som vanlig for andre stormakter, inkludert ekstrateritorielle effekter av lovgivningen, skriver Wikborg Rein.

– Ingen av de relevante kinesiske lovene og reguleringene gjelder for Huawei Norge. Mistanker og beskyldninger mot Huawei Norge antar derfor at Huawei Norge vil delta i aktivitet som er ulovlig både for selskapet i seg selv og dets ansatte, skriver advokatfirmaet.

Mye Huawei i norske nett

«Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter» skrev vi på sensommeren i fjor. 4G-nettene våre består i dag i stor grad av Huawei-komponenter, og det er ikke usannsynlig at kineserne også vil levere en stor andel av utstyret til det kommende 5G-nettet.

annonse

– Moderne teknologi benyttet i infrastruktur er i meget stor utstrekning utviklet og produsert utenfor Norge. Norge kan således aldri være helt sikker på at produkter er i henhold til norsk nasjonal autonomi, heller ikke telekom, sa informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Tek.no den gang.

– I mer enn 10 år har Huawei Norge demonstrert og bevist sitt sterke fokus på etterlevelse av norsk lov, noe som faller sammen med et intenst fokus på sikkerhet og transparens. Vi er naturlig nok svært fornøyd med konklusjonene og den grundige etterprøvingen av de rettslige aspektene av de beskyldninger som Huawei er utsatt for. Dette arbeidet har styrket vår trygghet i forhold til egen etterlevelse av norsk lov, så vel som befestet vår dedikasjon i å sette kundenes ve og vel foran alt annet, sier sjef for Huawei i Norden, Kenneth Fredriksen.

Bekymret for norske restriksjoner

Kineserne ble nylig utestengt fra å handle med amerikanske selskaper og bruke utstyr og teknologi derfra, noe som blant annet førte til at Google, Intel og Qualcomm kuttet samarbeidet.

Huawei virker også å være bekymret for at noe lignende kan skje i Norge.

– Gjennom flere tiår har Norge bygget opp et investeringsklima som preges av vennlighet mot internasjonale investorer. Skiftende regjeringer har alle stått for en konsistent politikk bygget på like muligheter og rettferdig konkurranse. Dersom norske myndigheter nå skulle innføre restriksjoner som i praksis ekskluderer norske Huawei fra videre forretningsmuligheter i Norge, alene av den grunn at det ikke forekommer formelt sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Norge og Kina, vil det innebære et brudd med Norges åpne investeringslinje utviklet over flere tiår, skriver de i pressemeldingen.

Huaweis norske sjef for cybersikkerhet, Tore Larsen Orderløkken, varslet for øvrig før helgen at han gir seg i selskapet til fordel for en jobb i Posten.

– Det var en veldig utfordrende stilling å komme inn i, med Huawei i den vanskelige situasjonen som selskapet nå er i. Men det har også vært lærerikt å håndtere de kommunikasjonsmessige utfordringene, og lære selskapet å kjenne fra innsiden. Jeg har fått se hvordan selskapet har satt inn enorme ressurser på sikkerhet, sa Orderløkken til vårt søsternettsted E24.

Les også
Huawei Mate 20X
annonse

Les også