Nyhet

Norske brukere prøvde å bli fjernet fra Google – uten hell

Slik ble resultatet av de første klagene på at Google ikke vil fjerne søketreff.

I mai i år kunne vi melde om et nytt EU-vedtak som åpner for at privatpersoner kan rette krav direkte til Google om å få personopplysninger fjernet fra søkeresultatene i tilfeller hvor disse opplysningene innfrir bestemte krav.

Som en konsekvens av den nye bestemmelsen, som for øvrig ble ansett som problematisk av blant andre britiske myndigheter, har antall krav om fjerning av Google-lenker gått i taket. Som vi meldte tidligere denne måneden har nordmenn også kastet seg på og sendt inn en god bunke forespørsler.

Datatilsynet klar med de første vedtakene

Google har imidlertid ingen plikt til uten videre å fjerne lenkene, og dersom forespørslene ikke etterkommes kan man sende inn klager på Googles vedtak til personvernmyndighetene. I Norge er det Datatilsynet som er klageinstansen, og nå foreligger utfallet av de første, norske klagesakene.

Datatilsynet har fattet vedtak i tre av sakene, og av disse er det kun én som har fått medhold. Medholdet ble gitt til en idrettsutøver som ba om fjerning av et Google-søketreff som inneholder informasjon om at vedkommende var tatt for doping.

Utøveren skal senere ha blitt frikjent for dopinganklagene, og siden dette ikke kom frem av de aktuelle søketreffene, anså Datatilsynet at treffene ga et feil bilde av virkeligheten.

To var av offentlig interesse

– Det er et viktig moment i EU-dommen at der søketreff gir misvisende inntrykk, skal det være lettere å få gjennomslag for sletting, sa Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon i forbindelse med offentliggjøringen av vedtakene.

De to andre sakene hvor det ikke ble gitt medhold var kriminalsaker som etter Datatilsynets vurdering fremdeles var av offentlig interesse. I henhold til EU-dommen er hovedregelen at hensynet til den omtalte personen i søketreffet som skal veie tyngst, men unntak fra denne regelen kan gis dersom vedkommende har vært en offentlig person, som altså ser ut til å ha vært tilfellet i denne saken.

Datatilsynet behandlet også ytterligere to saker, men disse ble det ikke fattet vedtak i. Årsaken var at én av sakene ble trukket fordi vedkommende fikk medhold av Google etter at klagen var sendt til Datatilsynet, mens den andre løste seg etter at webmasteren på det aktuelle nettstedet fjernet siden med informasjon om klageren.

156 000 forespørsler i Europa

Ifølge Googles egne statistikk har det totale antallet forespørsler om fjerning av Google-treff kommet opp i over 156 000 i Europa. Av disse har nordmenn i skrivende stund sendt inn 1676 forespørsler om fjerning av til sammen 6644 nettadresser.

Datatilsynet sier at 40 prosent av europeiske klagere får i snitt medhold fra Google, mens tallet for Norge ligger et lite hakk lavere, på 37 prosent.

Ikke alle er begeistret for EUs «rett til å bli glemt»-bestemmelse: Britiske myndigheter mener søkemotorer ikke kan anses som eiere av informasjonen de lenker til »

Les også
Den katolske kirke får pepper for dårlig personvern
Les også
Nå skal Google dytte piratnettsider lenger ned blant søkeresultatene
Les også
Nordmenn vil ha 6600 nettadresser fjernet fra Google
Les også
Fordømmer retten til å bli glemt av søkemotorene
Les også
Google må slette personlig informasjon om deg
Les også
Slik tjener Google 900 millioner kroner – hver dag
annonse