Til hovedinnhold
NyhetSkal overvåke all post og nettbruk

Skal lagre all post- og nettbruk

Britene jobber med lovforslag som får datalagringsdirektivet til å blekne.

I Norge har det vært mye oppstyr rundt det såkalte Datalagringsdirektivet (DLD), som var så omstridt at både SV og Senterpartiet tok dissens i regjering, og som gjorde at Arbeiderpartiet måtte gå til Høyre for å få støtte.

Loven krever blant annet at posisjonen din mer eller mindre skal loggføres kontinuerlig, og at alle samtaler og meldinger du har med mobilen din skal loggføres.

Loven skulle egentlig innføres 1. juli i år, men har blitt utsatt på ubestemt tid.

Går mye lenger

En av grunntankene bak EU-direktivet er at lovgivningen for politiets tilgang til mobil- og internettdata skal være den samme i alle land i EU/EØS-området.

Men nå er England i ferd med å sluttføre jobben med innføringen av «Communication Data Bill», som er et lovforslag som går betydelig lenger enn det EU har bedt sine medlemsland om å gjøre.

Det 120-sider lange lovforslaget inneholder en lang rekke detaljer, og det tok ikke lang tid før borgerrettighetsgrupper begynte å omtale hele lovforslaget som «spioneringskonsesjon».

Skal loggføre Facebook-meldinger

Det nye lovforslaget inneholder en rekke punkter som gjør at en går langt forbi det vi kjenner som datalagringsdirektivet.

  • I tillegg til å lagre informasjon om e-post, sms, IP-adresser og lokalisering for mobilbruk – krever det nye lovforslaget at det også skal loggføres alle meldinger som sendes på alle former for webmail, sosiale nettverk, dataspill og IP-telefoni.
  • En skal innføre loggføring av nettsteder som besøkes – men ikke spesifikke nettsider. Det skal altså loggføres at du besøker for eksempel Nettavisen.no, men ikke hvilke artikler du har lest.
  • Sporing av fysisk post underlegges samme loggføringskriterier som e-post. Det vil si at posten må loggføre hvem som sender fysisk post til hvem. Rent praktisk vil en kreve at posten skal lagre «anything written on the outside» av pakker og brev.
  • Data skal lagres i et helt år.

Nøyaktig hvordan dette skal implementeres, med de tusenvis av aktørene som vil kunne bli omfattet av løsningen. Det er derimot planlagt å sette av 1,8 milliarder britiske pund – nærmere 17 milliarder kroner – for å betale for kostnadene. Ifølge TechDirt mener britiske myndigheter at også kryptert informasjon skal kunne loggføres.

Britiske myndigheter mener fortsatt at innhold i kommunikasjonen ikke skal lagres, men mener det er opp til Posten å få til løsninger som gjør at innhold i for eksempel postkort ikke utleveres.

– Redder liv

Den britiske kommunikasjonsministeren Theresa May mener lovforslaget er helt nødvendig.

– Hvis vi bare står og ser på mens teknologien forandres, så vil politiet bekjempe kriminalitet med en hånd holdt fast på ryggen, sier hun ifølge BBC.

– Kommunikasjonsdata redder liv. Det er et helt nødvendig verktøy for politiet for å ta kriminelle og beskytte barn, påpeker hun.

Møter kraftig motstand

Sjefen for Open Rights Group, Jim Killock, er en av de største kritikerne til det nye lovforslaget.

– Det handler om å gi politiet tilgang til data uten oppsyn. Det er sjokkerende at en regjering, som tidligere var imot Labour-regjeringens planer, å i praksis foreslå nøyaktig det samme, sier han.

Han lar seg ikke berolige av at innhold fortsatt ikke skal lagres.

– Hvis jeg er utro, er hvem jeg snakker med like avslørende som hva jeg sier, påpeker han.

Nettleverandører skeptiske

Interesseorganisasjonen for nettleverandører i England, ISPA, er også skeptisk til det nye lovforslaget.

– ISPA er bekymret for de nye reglene som krever at nettleverandører skal registrere og beholde informasjon fra tredjepart, sier en talsmann ifølge BBC.

– Bekymringene inkluderer omfanget og proposjonaliteten, personvern og datasikkerhet - og om det er teknisk gjennomførbart, sier de.

De sier at de vil jobbe aktivt for å stoppe lovforslaget, og skal allerede ha en god del støtte blant den politiske opposisjonen.

Det møter derimot liten forståelse for sjefen for Serious Organised Crime Agency (SOCA), Trevor Pearce. SOCA har noe av de samme oppgavene som Kripos i Norge.

– Enhver betydelig redusering av mulighetene til politiorganisasjoner til å skaffe til veie og utnytte vital kommunikasjonsdata, vil føre til flere drap, flere våpen i gatene, flere ran, flere uløste kidnappinger, mer skader fra tunge narkotiske stoffer, flere illegale innvandrere og mer uløst alvorlig kriminalitet generelt, sier Trevor Pearce.

Han melder at hans organisasjon benytter seg av kommunikasjonsdata i 95 prosent av sakene de etterforsker.

annonse