Til hovedinnhold

Google-sjefen: – Slik skal vi stanse fordervelsen

Søkegiganten trapper opp kampen mot barneporno.

Wikipedia Commons

Av all ulovlig virksomhet som foregår på Internett er spredning av barneporno et av de desidert største problemene, og noe flere IT-aktører har tatt tak i.

Google kunngjorde i juni at de planlegger å bekjempe fenomenet ved å opprette et system som innebærer å merke barnepornografisk innhold med identifikasjonskoder, som gjør at man kan spore opp og blokkere kopier av dette innholdet på Internett.

Blokkerer tusenvis av søkefraser

Det viser seg at Google har enda mer på gang. I en artikkel publisert i avisen Daily Mail skriver sjefen selv, Eric Schmidt, at Google har trappet kampen mot barneporno videre opp, på bakgrunn av blant annet anmodninger fra den britiske statsministeren David Cameron.

– Vi har lyttet, og her er hvordan vi skal stanse fordervelsen, åpner Schmidt artikkelen med. De nye tiltakene er gjennomført i samarbeid med Microsoft og er utviklet av en dedikert gruppe på mer enn 200 personer over de siste tre månedene.

Én av de tekniske endringene Google nå har gjort er å forandre på søkealgoritmene, for å hindre at materiale relatert til misbruk av barn dukker opp blant søkeresultatene. Det innebærer at Google har fjernet resultater for over 100 000 ulike søkefraser.

For 13 000 andre søkefraser vil det dukke opp en advarsel, både fra Google selv og diverse organisasjoner, som gjør brukeren klar over at materialet det søkes etter er ulovlig og samtidig gir informasjon om hvor man kan få hjelp til behandling.

Vil sjekke innhold manuelt

Endringene i søkealgoritmene vil først tre i kraft i de engelsktalende landene, men skal etter hvert spres til resten av verden og omfatte totalt 150 ulike språk.

Når det gjelder identifisering og fjerning av barnepornografisk innhold sier Schmidt at dette er krevende, siden det er vanskelig for datasystemer å skille mellom for eksempel uskyldige familiebilder av barn og bilder av misbruk.

Derfor vil selskapet identifisere det ulovlige materialet ved å bruke personer til å sjekke bildene manuelt, og deretter merke bildene med unike identifikasjonskoder som brukes til å spore dem i Google-systemet, en løsning vi allerede har skrevet om.

I tillegg til alt dette vil Google også sørge for at organisasjoner som jobber med barneporno-problematikken har tilgang til nødvendig teknisk ekspertise, ved å stille egne dataingeniører til disposisjon.

Microsoft har også økt innsatsen mot blant annet barneporno: Selskapet har opprettet en spesialavdeling for datakriminalitet »

(Kilde: Daily Mail, via Reuters)

annonse