Til hovedinnhold

Full forvirring om pirater

International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, har lenge stått i front for å slå ned på pirater. I sin rapport "Digital Music Report 2009" slår de fast at hele 95 prosent av all musikk som blir lastet ned, lastes ned ulovlig. Men i rapporten sår de full forvirring rundt sine egne tall.

18 eller 95 prosent?

Ifølge Ars Technica slår IFPI fast at hele 40 milliarder sanger ble lastet ned ulovlig i fjor. Dette utgjør altså 95 prosent av all musikken som ble lastet ned, med andre ord er ulovlig nedlastning et hardt slag for bransjen. Samtidig har andre rapporter tydet på at 2008 var et godt salgsår for digital musikk. Hvordan kan det skje samtidig som så og si all musikken stjeles?
Akkurat det makter heller ikke IFPI å svare på. I samme rapport slår de fast at det er 18 prosent av alle nettbrukere i Europa som faktisk laster ned musikk ulovlig. Med andre ord må disse 18 prosentene stå for et enormt musikkforbruk om 95 prosent av det potensielle salget ikke blir betalt for. IFPI slår samtidig fast at av de som laster ned musikk ulovlig er på vei ned.
Ars Technica, og ikke overraskende Torrentfreak, stiller på sin side spørsmål om hvorvidt disse tallene kan stemme overens. De 18 prosentene som laster ned musikk ulovlig må ha lite tid til overs om IFPI sine tall skal være realistiske.

Teleleverandørene sitter på nøkkelen

IFPI på sin side slår samtidig fast i sin rapport at bransjen selv har tatt tak i noe av problemet. De forventer at fjerningen av kopisperrer ved lovlig nedlastning vil hjelpe på salget, noe de utvilsomt vil ha rett i. Men de anser ikke dette som løsningen på problemet. Derimot mener de teleleverandørene vil spille en viktig rolle fremover.
- Samarbeid med teleleverandører spiller en nøkkelrolle ved dette problemet, noe stadig flere nasjoner er i ferd med å godta. I 2008 kom det et gjennombrudd på dette området, med Frankrike og Storbritannia som ledet veien for å få teleleverandørene til å ta kontrollen over piratnedlastning i sine nettverk. I Frankrike ble de fremsatt forslag om en ny lov som pålegger teleleverandørene å advare sine kunder mot piratnedlastning og som en siste utvei å frata dem nettilgangen i en periode fra en måned til et år, skriver IFPI i sin rapport.
IFPI i Norge har ytret ønske om å innføre samme avtaleverk for teleleverandørene her i Norge, men forslaget har blitt møtt med sterk kritikk både fra teleleverandørene selv og Forbrukerombudet.

Mer om
annonse