Telenor fikk storkontrakt

Skal levere telefonitjenester til alle helseforetakene.

Telenor har vunnet en kontrakt på leveranse av telefoni og andre kommunikasjonstjenester til alle helseforetakene i Norge. Avtalen har en verdi på rundt 120 millioner kroner i året.

Avtalen innebærer at Telenor skal levere telefonitjenester, både abonnement og trafikk på fast- og mobiltelefon, samt kommunikasjonsløsninger som Mobilt Bedriftsnett og Samordnet kommunikasjon.

Dette er den største telefoniavtalen Telenor har i Norge

– For helseforetakene er formålet med avtalen å oppnå kostnadseffektivitet og fleksibilitet knyttet til telefontjenestene, samt sikre en stabil og driftssikker taleløsning. I tillegg er det vesentlig for helseforetakene å ha kommunikasjonsløsninger som bidrar til å effektivisere organisasjonen. Telenors betjeningsmodell, deres kompetanse innenfor telefoni og satsingen på helsesektoren var blant de viktigste årsakene til at de ble valgt, sier Trond Skorstad, rådgiver i Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS).

Telenor skriver i en pressemelding at de ser på helsesektoren som et viktig satsningsområde, både når det gjelder telefoni, samhandlingsløsninger og velferdsteknologi.

Avtalen trer i kraft 15. januar og har varighet på to år, med opsjon på ytterligere to år. Telenors underleverandører i avtalen er Kjedehuset, SmartPhones, Linus, NewLearning og 1881.

(Kilde: Pressemelding)

Les også
Prispress gir sammenslåing hos mobilforhandlerne
Les også
Telenor og Microsoft samarbeider
Les også
Telenor-selskap ledende på mobilbetaling i Pakistan
annonse