Til hovedinnhold

3D bedre enn 2D

Det er ingen tvil om at 3D-underholdningens tidsalder er i ferd med å innledes, selv om forbrukere ennå ikke er ubetinget positive til utviklingen. Nå foreligger det en ny forskningsrapport som gir vitenskapelig belegg for å være optimistisk på 3D-teknologiens vegne.

Den europeiske avdelingen av organisasjonen Blu-ray Disc Assocation ba nylig forskningsselskapet Mindlab International om å undersøke hvordan folk reagerer på 3D-filmer i forhold til filmer i vanlig 2D-format.

Mindlab International samlet sammen 24 personer av begge kjønn med en alder på 18-54 år og koblet dem til flere ulike apparater for avlesning av hjerterytme, hjerneaktivitet og andre funksjoner. Deretter ble ni ulike filmklipp vist til prøvekaninene i 3D-Blu-ray, 2D-Blu-ray og vanlig DVD-format.

Resultatet var at 3D-Blu-ray ga en økning i oppmerksomhetsgraden på hele 29 prosent i forhold til DVD, mens graden av engasjement økte med 18 prosent og den følelsesmessige responsen med 8 prosent. Resultatet ble noenlunde det samme i forhold til 2D-Blu-ray.

Tallene kommer kanskje ikke som en stor overraskelse, og ifølge sjefen ved Mindlab International, Dr David Lewis-Hodgson, er det evolusjonsmessig logisk at hjernen vår foretrekker 3D-bilder simpelthen fordi virkeligheten er tredimensjonal.

Selv om oppdragsgiveren i dette tilfellet ikke akkurat kan sies å være helt upartisk og at utvalget av testpersoner også er relativt lite, er nok dette likevel en sterk indikasjon på at 3D er kommet for å bli, i alle fall om filmprodusentene sørger for at kvaliteten holder mål.

(Kilder: HDTVTest, Inquirer)

annonse